Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.01.27, 10:54

Podpisanie aplikacji Konsorcjum B4

zdj

25 stycznia 2016 roku w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej miało miejsce podpisanie aplikacji członkowskiej czterech dostawców służb żeglugi powietrznej do SESAR Joint Undertaking.  W przeciągu ostatniego roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, litewska Oro Navigacija, czeski ANS CR i słowacki LPS przygotowały pakiet projektów, które pozwolą wspólnemu Konsorcjum B4 na uczestniczenie w ogólnoeuropejskim programie badawczo-rozwojowym SESAR 2020

Do końca roku 2016 konsorcjum B4 zawrze z SESAR JU umowy o wspólnej realizacji i współfinansowaniu projektów rozwojowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Magdalena Jaworska, Sergei Smirnow, Jan Klas i Miroslav Bartoš podpisali równocześnie porozumienie przekazujące Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej koordynację Konsorcjum B4 i reprezentowanie go wobec SESAR JU.

SESAR 2020 jest programem badawczo-rozwojowym, będącym częścią planu generalnego zmian w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie (ATM Master Planu). Dzięki uczestnictwu w tym programie, członkowie B4 włączają się w przygotowanie zmian infrastruktury i procesów zarządzania ruchem lotniczym, mającym skutkować wzrostem punktualności operacji lotniczych wraz ze spadkiem ich kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.


Na zdjęciu od lewej: Sergei Smirnov Oro Navigacija, Magdalena Jaworska PAŻP, Miroslav Bartoš LPS, Jan Klas ANS CR
powrót