Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.03.09, 11:14

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dołącza do europejskiego sojuszu „iTEC”

zdj

Podczas trwającego w Madrycie Światowego Kongresu ATM prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska podpisała list intencyjny w sprawie współpracy z grupą „iTEC” (interoperability Through European Collaboration), tym samym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Oro Navigacija (Litwa) oraz Avinor (Norwegia) potwierdziły zamiar przystąpienia do sojuszu europejskiego „iTEC”. 

Dla PAŻP, wejście we współpracę z „iTEC” jest naturalnym etapem w rozwoju firmy. Podjęte działania są bardzo korzystne dla nas, zapewniając nam rozwój poprzez współpracę z wieloma kluczowymi ANSPs, umożliwiając przy tym wkład do wspólnie wypracowywanych rozwiązań – powiedziała prezes Magdalena Jaworska po podpisaniu listu.

Trzon grupy „iTEC” tworzą agencje żeglugi powietrznej z Hiszpanii (ENAIRE), Niemiec (DFS), Wielkiej Brytanii (NATS) oraz Holandii (LVNL), a także dostawca systemów hiszpańska firma INDRA. Polska, litewska oraz norweska agencja żeglugi powietrznej - sygnatariusze listu intencyjnego - przystąpią do sojuszu poprzez współpracę z dotychczasowymi członkami „iTEC”. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz litewska Oro Navigacija poprzez podpisanie umów z niemieckim DFS, natomiast norweska AVINOR z brytyjską NATS.

Stworzenie wspólnego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną nowej generacji, umożlwiającego efektywne przetwarzanie danych lotniczych stosowanych w różnych krajach europejskich jest ważnym krokiem w kierunku utworzenia jednolitego, sprawnie zorganizowanego systemu europejskiej przestrzeni powietrznej. „iTEC” umożliwia kontrolę lotu w obrazie 4D, wykrywanie konfliktów, monitorowanie ścieżki lotu oraz operacji lotniczych bez użycia pasków postępu lotu, w pełni zgodne z zasadami SESAR. Członkowie „iTEC” będą teraz stanowić więcej niż jedną trzecią ruchu lotniczego w Europie. Dodanie Avinor, PAŻP i Oro Navigacija rozszerzy korzyści „iTEC” na jeszcze większą liczbę użytkowników europejskiej przestrzeni powietrznej.

Współpraca PAŻP z sojuszem „iTEC” przyniesie następujące korzyści w obszarze zarządzania ruchem lotniczym:

• zmniejszenie wydatków wdrożeniowych i operacyjnych dzięki używaniu wspólnego oprogramowania,
• podział kosztów prac nad dalszym rozwojem,
• zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej dzięki wspólnym metodom i procesom rozwoju systemu,
• poprawa interoperacyjności poprzez wspólne przetwarzanie danych lotniczych i używanie otwartych interfejsów,
• wspólne stanowiska operacyjne ułatwiające komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego.Na zdjęciu po środku prezes Magdalena Jaworska
powrót