Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.01.21, 12:22

Jednolite zasady naliczania opłat lotniskowych

zdj

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu propozycję Komisji Europejskiej ustanawiającą jednolite zasady naliczania opłat lotniskowych przez porty lotnicze na terenie Wspólnoty.

Zakresem nowych regulacji zostaną objęte duże porty lotnicze UE tzn. te, w których roczny ruch przekroczył 5 milion pasażerów lub w przypadku braku tak dużego portu lotniczego w którymś z państw członkowskich - największy istniejący port lotniczy.

Dyrektywa obejmie swoim zakresem 67 europejskich portów lotniczych. Jej głównym założeniem jest harmonizacja podstawowych zasad dotyczących ustalania opłat lotniskowych w ramach UE. Ma zapewnić lepszą ochronę użytkowników infrastruktury lotniskowej, poprzez wprowadzenie dla zarządzających portami lotniczymi obowiązkowego, przejrzystego procesu konsultacji projektu opłat lotniskowych z użytkownikami lotniska oraz zapewnienie niedyskryminacji i równych praw wobec przewoźników lotniczych.

Przy ustalaniu opłat lotniskowych Dyrektywa daje pierwszeństwo mechanizmom rynkowym, przy jednoczesnym zapewnieniu nadzoru ze strony niezależnej władzy nadzorującej, której zadaniem będzie rozstrzyganie sporów między stronami. W Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie opłat lotniskowych już obecnie wypełnia większość obowiązków płynących z Dyrektywy. Tym samym zmiany w polskim prawodawstwie, po wejściu w życie tego aktu prawnego, będą przede wszystkim systematyzować istniejące obowiązki np. obowiązek konsultacji.

Gdyby Dyrektywa miała wejść w życie w najbliższym czasie w Polsce dotyczyłaby tylko Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina. Lotnisko w Warszawie obsłużyło bowiem w 2007 r. 9,2 mln pasażerów i jest największym w Polsce. Warto zaznaczyć, iż wdrożenie Dyrektywy nie będzie wiązać się zarówno z dodatkowymi kosztami, ani obowiązkami Portu Lotniczego Warszawa, gdyż zdecydowana większość rozwiązań Dyrektywy już w Polsce obowiązuje (na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r).

Zastosowanie Dyrektywy może pozytywnie wpłynąć na spadek wysokości opłat lotniczych w portach lotniczych znajdujących się na państwach członkowskich UE, co z kolei wpłynie na spadek ostatecznej ceny jaką płaci pasażer za odbycie podróży. Nie jest obecnie możliwe wyliczenie prawdopodobnej skali redukcji stawek opłat lotniskowych, w szczególności ze względu na ww. trzyletnie vacatio legis, a co za tym idzie inną sytuację rynkową (infrastruktura, koszty) zarządzających lotniskami w tym okresie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
powrót