Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.07.04, 11:22

Szkolenie obronne – POWIDZ 2011

zdj

W dniach 29-30 czerwca 2011 r. Prezes PAŻP Pan Krzysztof Banaszek oraz Pan Jacek Wojdyła, koordynujący w PAŻP obszar zagadnień obronnych, wzięli udział w szkoleniu obronnym kadry kierowniczej lotnictwa, organizowanym przez Prezesa ULC.

Tegoroczną edycję szkolenia obronnego zrealizowano we współpracy z Dowódcą Skrzydła Lotnictwa Transportowego w obiektach Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Zgodnie z harmonogramem szkolenie zrealizowano w dwóch częściach:
1) część teoretyczna (wykłady, prezentacje i dyskusja) – dzień pierwszy;
2) część praktyczna – rola, zadania, posiadany sprzęt i możliwości szkoleniowe oraz obszary współpracy cywilno – wojskowej – zrealizowana w całości przez Dowództwo 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego – dzień drugi.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele kierowniczej kadry MI, ULC, PAŻP, PPL, LOT, oraz zaproszeni wykładowcy z RCB, CAT, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP i Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

W czasie szkolenia Prezes PAŻP zaprezentował zagadnienie „Prognozowanie zmiany w wykorzystywaniu przestrzeni powietrznej w ramach budowy BALTIC-FAB”. W trakcie wykładu przedstawiono historię SES, SES II oraz koncepcji FAB-ów, obecny stan prac nad FAB-ami w Europie, aktualne wyniki analiz dotyczących FAB Baltic, w którym uczestniczy Polska, w szczególności w zakresie zagadnień przestrzeni powietrznej oraz służb ATS. Ponadto zaprezentowane zostały inne obszary działań PAŻP prowadzące do zapewnienia wysokiego standardu i efektywności usług ATM/CNS (instalacja systemu Pegasus-21, prowadzone inwestycje w obszarze urządzeń nawigacyjnych i łączności radiowej oraz inwestycje obiektowe).

W trakcie szkolenia, poza zajęciami praktycznymi, omawiano również następujące zagadnienia:
1. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa – zmiany w systemie planowania operacyjnego.
2. Polityczno-militarne znaczenie Szczytu NATO w Lizbonie dla regionu Europy Środkowej i pokoju światowego.
3. Identyfikacja obszarów współpracy Sił Powietrznych i lotnictwa cywilnego RP.
4. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w świetle Raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
5. System reagowania państwa na zagrożenia terrorystyczne.
6. Centralny Port Lotniczy w Polsce – rola i znaczenie dla rozwoju branży lotnictwa cywilnego w kraju i pozycji na rynku międzynarodowego transportu lotniczego.
7. Plan kontroli przestrzeni powietrznej – potrzeby i wymagania strony wojskowej.
8. Gospodarcze i militarne znaczenie regionu gnieźnieńsko-powidzkiego. Tradycje narodowo wyzwoleńcze.
9. Wojskowe lotnictwo transportowe, przeznaczenie, zasadnicze zadania, zasady wykonywania lotów operacyjnych, możliwości współpracy z lotnictwem cywilnym.

Na podkreślenie zasługuje doskonała organizacja szkolenia i jego merytoryczne przygotowanie, co w ocenie PAŻP było możliwe dzięki zaangażowaniu ekspertów ULC. Szkolenie pozwoliło na wymianę poglądów oraz omówienie aktualnych zagadnień dotyczących współpracy poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań obronnych.

Prezentacja PAŻP dostępna jest w postaci pliku

Zdjęcie: ULC
powrót