Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.07.02, 12:02

Oferta Konsorcjum SOFIAXL w przetargu dla EUROCONTROL

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wchodzi w skład Konsorcjum SOFIAXL, którego celem jest dostawa systemu CS4-AFUAS, którego odbiorcą będzie EUROCONTROL, a następnie zapewnienie obsługi i eksploatacji tego systemu w celu świadczenia usług dla europejskiego rynku żeglugi powietrznej. Konsorcjum SOFIAXL w ramach projektu dostarczy demonstrator systemu CS4-AFUA (Faza 1 - lata 2016-2017) a następnie, po podpisaniu opcjonalnej umowy, będzie zapewniało usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu (Faza 2 – 5 lat poczynając od 2018).

W odpowiedzi na ogłoszony przez EUROCONTROL drugi przetarg na dostawę i zapewnienie usług CS4-AFUAS Konsorcjum SOFIAXL przygotowało wspólną ofertę na realizację tego zamówienia.
Oferta została wkopiowana w elektroniczny system przetargowy EUROCONTROL i zostanie formalnie złożona do końca lipca 2015 roku.
Termin składania ofert, wyznaczony kilka dni temu przez EUROCONTROL, upływa 11 sierpnia 2015 roku.

System CS4-AFUAS pozwoli zarówno cywilnym, jak i wojskowym użytkownikom na maksymalnie efektywne wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrznej, a także na redukcję kosztów użytkowania infrastruktury. Wdrażane rozwiązanie poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak też efektywność wykorzystania przestrzeni powietrznej w Europie. Scentralizowany System (CS) numer 4 jest jednym z głównych priorytetów zidentyfikowanych przez EUROCONTROL i jednocześnie pierwszym serwisem, na który ogłoszono przetarg.

W przypadku wyboru oferty Konsorcjum SOFIAXL w przetargu, oraz podpisania umowy pomiędzy Konsorcjum SOFIAXL a EUROCONTROL, realizowana przez PAŻP część projektu może zapewnić przychody w kwocie ok. 0,5 mln. EURO w Fazie 1 oraz ok. 1 mln. EURO rocznie w Fazie 2.

Podpisanie umowy pomiędzy EUROCONTROL a oferentem/konsorcjum, wybranym w trwającym obecnie przetargu na dostawę CS4-AFUAS planowane jest do końca 2015 roku.

Więcej informacji o CS4-AFUAS:
https://www.eurocontrol.int/

Więcej informacji o członkach Konsorcjum:
www.indracompany.com
www.avitech.aero
www.ans.lt
www.pansa.pl
www.uksatse.ua
powrót