Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.04.27, 11:40

Zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (BOZ) w Polsce

zdj

Od 28 kwietnia br. wprowadzona zostanie zmiana technologii pracy Biur Odpraw Załóg (BOZ) w Polsce. Oznacza to uruchomienie jednego, ogólnopolskiego numeru - 22 574 71 73 - do składania planów lotu i aktualizacji do nich. Rozwiązanie ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na połączenie oraz umożliwienie łatwego kontaktu BOZ.

Od początku roku 2016 ARO (Air Traffic Services Reporting Office) w Polsce dysponują wspólnym systemem do przetwarzania planów lotów. Niezależnie od lokalizacji Biura Odpraw Załóg, z którym nastąpi połączenie, składający plan lotu będzie mógł:
- zgłosić plan lotu,
- wprowadzić zmiany do już istniejącego planu,
- uzyskać wiedzę o statusie jego przetwarzania oraz
- skorzystać z informacji lotniczej.

Połączenia telefoniczne będą równomiernie dystrybuowane w sposób automatyczny pomiędzy Biura Odpraw Załóg. Jednakże, w przypadku nawiązania połączenia z ARO, będzie istniała możliwość przekierowania rozmowy do wybranego BOZ.

Kolejną nowością jest wprowadzenie od 28 kwietnia br. jednego numeru faxu - 22 574 71 88 - na które wysyłane mają być formularze zgłaszanego planu lotu. Podobne rozwiązanie będzie obowiązywało dla planów lotu nadsyłanych e-mailem. Uruchomiony zostanie jeden adres e-mail: aro@pansa.pl, na który zgłaszający będą mogli nadsyłać wypełnione formularze.

Jednocześnie przypominamy o umieszczaniu na formularzu składanego planu lotu czytelnego i aktualnego numeru kontaktowego. Usprawni to kontakt z nadawcą w przypadku wątpliwości.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wybranym Biurem Odpraw Załóg.

ARO w POLSCE
Tel: 22 574 71 73
Fax: 22 574 71 88
e-mail: aro@pansa.pl
powrót