Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.11.30, 19:35

Implementacja Bałtyckiego FAB zakończona

zdj

W dniach 28-29 listopada w Wilnie odbyło się trzecie już posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional Airspace Block). W obradach wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit oraz wiceminister transportu i komunikacji Litwy, Arijandas Šliupas.

Podczas spotkania zatwierdzono raport końcowy programu implementacji Bałtyckiego FAB, wyznaczono kierunki rozwoju i cele strategiczne na 2017 rok: budowanie wspólnego systemu i budowanie przestrzeni powietrznej na takich samych zasadach tj. integracja Free Route Airspace dla Baltic FAB.

Rada zdecydowała także o zwiększeniu nacisku na współpracę z państwami spoza Unii Europejskiej, prace badawczo-rozwojowe oraz stworzenie strategii PR. Ponadto, wszyscy uczestnicy projektu zostali zobowiązani do rozpoczęcia realizacji zadań wymienionych w Strategii (m.in. osiągnięcie i utrzymanie wysokiej wydajności w dziedzinach bezpieczeństwa, pojemności przestrzeni powietrznej i przepływu ruchu lotniczego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne).

W skład Rady Bałtyckiego FAB wchodzą przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za sprawy transportu Polski i Litwy, delegaci ministerstw obrony obu państw, urzędów nadzorujących lotnictwo cywilne oraz agencji zapewniających służby żeglugi powietrznej Polski i Litwy.

Aktualnie w Europie funkcjonuje 9 inicjatyw FAB:

• UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia)
• Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja)
• Baltic FAB (Polska, Litwa)
• BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr)
• Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)
• FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina)
• FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria)
• North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)
• South West FAB (Portugalia, Hiszpania)
powrót