Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2017.02.24, 14:57

Spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG - SSR Code Planning Group

zdj

Na prośbę Eurocontrol Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała i przeprowadziła w dniach 22-23.02.2017 spotkanie grupy roboczej EUROCONTROL SCPG - SSR Code Planning Group.
Grupa SCPG działa pod egidą Eurocontrol z upoważnienia ICAO i składa się z reprezentantów krajów regionu europejskiego oraz Turcji i Izraela. Jej zadaniem jest koordynacja kodów identyfikacyjnych statków powietrznych w regionie.

Uzgodnienia dokonane przez grupę umieszczane są w dokumencie Code Alloctaion List, który jest corocznie uaktualnianą częścią Europejskiego Planu Nawigacyjnego ICAO Doc 7754.
Merytoryczne i logistyczne przygotowanie obrad realizowane przez PAŻP zostało docenione przez uczestników spotkania.
Zainteresowani uczestnicy mieli okazję zwiedzenia Sali Operacyjnej CZRL oraz wizyty na TWR.

Obrazek przedstawia orientacyjny schemat przebiegu prac, których rezultatem paneuropejski dokument Code Allocation List (źródło: EUROCONTROL CCAMS User Manual v. 2.1)
powrót