Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.04.25, 12:38

Przegląd projektów PAŻP współfinansowanych przez Instrument UE „Łącząc Europę”

zdj

W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych 18 kwietnia 2019 roku odbył się przegląd 14 projektów PAŻP związanych z realizacją Programu SESAR, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu CEF „Łącząc Europę”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PAŻP, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przegląd służył śledzeniu postępów we wdrażaniu projektów oraz aktualizacji ich budżetów i harmonogramów realizacji związanych z wydatkowaniem środków UE.

PAŻP uczestniczy w pozyskiwaniu środków CEF na przedsięwzięcia techniczno-operacyjne od momentu uruchomienia Instrumentu, pozyskując do tej pory ponad 13 mln EUR dofinansowania w ramach Transport Calls na lata 2014, 2015, 2016, 2017. Projekty realizowane przez PAŻP to przedsięwzięcia wielostronne z udziałem wielu państw członkowskich UE. Polegają one m.in. na modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym, umożliwiającej interoperacyjność systemów w Europejskiej Jednolitej Przestrzeni Powietrznej, redukcję opóźnień, kosztów i emisji substancji szkodliwych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.powrót