Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.09.14, 14:41

Złota odznaka członkowska PAŻP w IFISA

zdj

Tegoroczna edycja Seminarium IFISA – cyklicznego spotkania organizacji zrzeszającej stowarzyszenia i pracowników służby informacji powietrznej FIS z ponad 20 państw – odbyła się w dniach 3 – 5 września w Budapeszcie. Dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej było to szczególne spotkanie. W stolicy Węgier bowiem Agencja wzmocniła swoje więzi z organizacją i podniosła rangę swojego członkostwa, zyskując złotą odznaką członkowską. PAŻP potwierdziła tym samym swoją bliską współpracę i identyfikację z IFISA.

Seminarium IFISA 2019 pozwoliło członkom na zapoznanie się ze zmianami w przepisach europejskich dotyczących zapewniania służb ruchu lotniczego oraz operacji bezzałogowych, omówienie wpływu zmęczenia i stresu na personel lotniczy czy rozwiązań w zakresie koordynacji operacji bezzałogowych. Wyniki prac grupy roboczej w zakresie szkolenia i licencjonowania personelu FIS/AFIS przedstawił przedstawiciel PAŻP, Kierownik FIS Kraków Sławomir Bałazy.

IFISA usprawnia działanie i zacieśnia współpracę między służbami informacji powietrznej różnych krajów. Wśród głównych celów IFISA wymienić należy standaryzację międzynarodowych przepisów dotyczących FIS, promocja bezpieczeństwa, wydajności i efektywności w zakresie służb ruchu lotniczego, promowanie wysokiego poziomu wiedzy i profesjonalizmu wśród informatorów FIS oraz bliską współpracę z najważniejszymi zagranicznymi interesariuszami – jak ICAO, EASA czy organy zapewniające służby żeglugi powietrznej.

Dla należącej do IFISA od 2015 roku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pierwsze cztery lata uczestnictwa były bardzo aktywne. W tym czasie przedstawiciele PAŻP byli wybierani do Zarządu IFISA, uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach i grupach roboczych, mieli też aktywny wpływ na tworzenie legislacji ustalającej wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym w zakresie służby informacji powietrznej. Ich aktywność była doceniana i nagradzana. W 2017 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była organizatorem Seminarium IFISA w Warszawie. Rok później, w norweskim Bodo, przedstawiciele PAŻP zademonstrowali Organizacji projekt systemu zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych – PANSA UTM.

Obecnie PAŻP uczestniczy w grupach roboczych dotyczących między innymi operacji bezzałogowych statków powietrznych i wież zdalnych. Wszystkie spotkania i działania Agencji w ramach IFISA pozwalają na wymianę doświadczeń i śledzenie trendów rozwojowych w zakresie technicznym i operacyjnym u międzynarodowych partnerów, a także prezentację własnych produktów i rozwiązań technologicznych.
powrót