Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.05.14, 08:01

POLSKIE NAWIGACYJNE OPŁATY TERMINALOWE NA TLE EUROPEJSKICH

zdj

Na tle europejskich cen za zapewnianie służb żeglugi powietrznej, opłaty nawigacyjne pobierane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), należą do średnich (opłaty terminalowe) i najniższych (opłaty trasowe).

Pod tym adresem:

http://www.pansa.pl/index.php?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=233

znajdą Państwo porównanie europejskich nawigacyjnych opłat trasowych.

Poniższy materiał ma na celu porównanie pobieranych przez PAŻP terminalowych opłat nawigacyjnych z ich europejskimi odpowiednikami. Takie zestawienie będzie od przyszłego roku łatwiejsze. Od 1 stycznia 2010 roku, wszystkie europejskie opłaty nawigacyjne będą kalkulowane na podstawie identycznego, wspólnego schematu opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. Wdrożenie rozporządzenia 1794 przez pozostałe państwa będzie doskonałą okazją do bardziej precyzyjnych i łatwiejszych porównań.

Austria, Czechy, Niemcy, Litwa, Holandia, Polska oraz Słowenia już w bieżącym roku skalkulowały swoje opłaty nawigacyjne w sposób zgodny z zapisami wspomnianego wyżej rozporządzenia.
Porównując polskie opłaty za nawigację terminalową z ich odpowiednikami w gronie państw, które wdrożyły Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1794/2006, trzeba powiedzieć, że polskie stawki jednostkowe terminalowych opłat nawigacyjnych nie odbiegają znacząco od europejskiej średniej.

Porównanie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Porównywanie nawigacyjnych opłat terminalowych pobieranych przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej w powyższych państwach z analogicznymi opłatami funkcjonującymi w państwach, które jeszcze nie wdrożyły WE 1794, napotyka na szereg trudności metodologicznych. Różnorodny jest na przykład sposób obliczania czynnika wagi samolotu, stanowiącego jedną ze zmiennych w równaniu, którego wynikiem jest ostateczna wysokość terminowej opłaty nawigacyjnej. Chcąc zachować obiektywizm porównania, poniżej zestawiono rzeczywiste, nawigacyjne opłaty terminalowe, naliczone dla konkretnego typu samolotu: Boeinga 767 – 300

Porównanie opłat terminalowych

Wpływ wysokości opłat nawigacyjnych na cenę biletu jest często przeszacowywany.

Według wyliczeń PAŻP, udział opłat nawigacyjnych w średniej cenie biletu lotniczego wynosi od 0,5 procenta do 1,5 procenta. Poniższe dane o udziale terminalowej opłaty nawigacyjnej w średniej cenie biletu, są zdaniem PAŻP, dowodem na marginalny wpływ opłat naliczanych przez PAŻP na decyzję przewoźnika o świadczeniu usług na trasach do i z Polski.

Udział terminalowej opłaty nawigacyjnej w średniej cenie biletu:

1. w portach regionalnych
Nawigacyjna opłata terminalowa 1 040 PLN
Średnia cena biletu w obie strony 500 PLN
Koszt nawigacyjnej opłaty terminalowej dla 1 pasażera – 7,70 PLN
Udział nawigacyjnej opłaty terminalowej w cenie biletu – 1,5 %

2. w Warszawie:
Nawigacyjna opłata terminalowa 714 PLN
Średnia cena biletu w obie strony 1 234 PLN
Koszt nawigacyjnej opłaty terminalowej dla 1 pasażera – 5,28 PLN
Udział nawigacyjnej opłaty terminalowej w cenie biletu – 0,43%

Założenia kalkulacji: liczba miejsc w samolocie 168, zajętych 135, (współczynnik wypełnienia /load factor/ na poziomie 80%)

W 2009 roku Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, na zlecenie Komisji Europejskiej dokonało przeglądu podstaw kosztowych i stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych i przygotowało raport dotyczący zgodności Polski z zasadami dotyczącymi opłat nawigacyjnych określonymi w prawie wspólnotowym.

CRCO potwierdziło zgodność podstaw kosztowych opłat nawigacyjnych – zarówno trasowych, jak i terminalowych – w Polsce na lata 2008-2013 z zasadami określonymi w rozporządzeniach UE. Przejrzystość prowadzonych przez PAŻP procesów kalkulowania podstaw kosztowych i konsultowania stawek jednostkowych opłat, została pozytywnie oceniona.

kontakt dla prasy:
Grzegorz Hlebowicz
Rzecznik Prasowy
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej www.pansa.pl
tel. 0-22 574 67 74, 0 609 501 241
fax. 0-22 574 67 79
e-mail: rzecznik@pansa.pl






powrót