Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.04.21, 10:57

Propozycja stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012

zdj

W roku 2011 wszystkie Agencje Ruchu Lotniczego w Europie oraz Instytucje Państwa odpowiedzialne za lotnictwo pracują nad propozycjami stawek opłat nawigacyjnych na kolejne lata. Proces określania kosztów oraz ich konsultowania rozpoczął się wcześniej niż zwykle z uwagi na to, że Państwa Europejskie podlegają nowym regulacjom Unii Europejskiej odnoszącym się do Planu Skuteczności Działania na lata 2012-2014, który określał będzie kwestie kosztów oraz cele w zakresie efektywności na kolejne 3 lata.

Zgodnie z propozycjami PAŻP, stawki opłat nawigacyjnych w roku 2012
wynosiły będą:

1. ER - stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową w 2012 r.
wynosić będzie 164,63 PLN około 43 EUR (zakładany kurs wymiany EURO wynosi to 3,8 PLN)
2. TNC - stawka jednostkowa opłaty za nawigację terminalową w 2012
wynosić będzie ok. 813 PLN przy założeniu nowej alokacji kosztów oraz
ustanowieniu jednej strefy zawierającej wszystkie lotniska.

Stawka ER na rok 2012, na którą składają się koszty PAŻP, ULC, EUROCONROL
oraz dostawcy METEO, ulega nieznacznemu podwyższeniu w wyniku zmiany
alokowania kosztów niektórych służb i usług PAŻP poprzez przesunięcie tych
kosztów z opłaty terminalowej (TNC) która automatycznie ulega znacznemu
zmniejszeniu i w roku 2012 wyniesie ok. 813 PLN (szczegóły w dalszej części
informacji).

Należy podkreślić, że stawka za jaką Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
zapewnia usługi nawigacji trasowej jest jedną z najniższych stawek spośród
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Średnia wartość tej stawki w Europie wynosi około 52 EURO a w przypadku
niektórych ANSP stawka znacznie przekracza 60 EURO.

Zdaniem PAŻP rozwój rynku lotniczego na lotniskach regionalnych w chwili
obecnej możliwy będzie zarówno dzięki zaproponowanym zmianom w stawce opłaty terminalowej jak też poprzez utrzymanie wszystkich polskich lotnisk
komunikacyjnych obsługiwanych przez PAŻP w tzw. jednej strefie opłat.
Takie rozwiązanie PAŻP proponuje utrzymać do czasu kiedy nie zostaną w
Polsce wypracowane mechanizmy w zakresie systemu zachęt oraz finansowania
usług żeglugi powietrznej z innych źródeł a także nie nastąpi znaczny wzrost
ilości operacji na lotniskach regionalnych, umożliwiający samodzielne
finansowanie organów TWR działających na tych lotniskach.

Szczegółowe informacje w załączonych komunikatach i dodatkowych
informacjach:
- Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok
- Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok informacje dodatkowe
powrót