Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.05.25, 06:59

Pył z wulkanu Grimsvotn nie zakłóca ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

zdj

Jedynie w północno - zachodniej części polskiej przestrzeni powietrznej znalazły się śladowe ilości pyłu wulkanicznego do 2000 ?g mikrogramów w metrze sześciennym powietrza (Low Concentration <2000 micrograms per cubic metre). Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o tym fakcie przewoźników.

Zgodnie z międzynarodowymi normami, takie wielkości nie stanowią zagrożenia dla ruchu lotniczego, który w polskiej przestrzeni powietrznej odbywa się normalnie.
PAŻP, jak i inne kraje Unii Europejskiej, działa zgodnie z ustaleniami ogłoszonymi przez Komisję Europejską w czerwcu 2010 r.

Bieżąca mapa koncentracji pyłu wulkanicznego
powrót