Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.04.16, 11:39

Barometr PRTL Luty 2012: zdecydowane osłabienie popytu na europejskim rynku lotniczym

zdj

Portal Polski Rynek Transportu Lotniczego publikuje co miesiąc zestawienie, „barometr” diagnozujący sytuacje w większości europejskich portów lotniczych. „Barometr lotniska europejskie” opracowywany na podstawie danych publikowanych przez Europejskie Zrzeszenie Portów Lotniczych - ACI Europe - jest lepszy, bardziej dokładny niż Barometr Europa opracowywany na podstawie danych IATA oraz danych linii AEA (przewoźnicy tradycyjni).

„Barometr Europa” opisuje zmiany w przewozach europejskich rozkładowych linii lotniczych, natomiast „Barometr lotniska europejskie” pokazuje zmiany w całkowitym ruchu pasażerskim w Europie. Uwzględnia również linie charterowe oraz przewoźników spoza Europy.

W barometrze lutowym uwzględnione jest 166 lotnisk europejskich - praktycznie wszystkie najważniejsze porty. Reprezentatywny charakter mają również dane historyczne.


Uwaga: Po uwzględnieniu „dodatkowego” dnia w lutym 2012 r. całkowity ruch pasażerski spadł o 0,5%, a cargo o 4,5%. Musimy o takiej korekcie pamiętać oceniając też wyniki w poszczególnych portach.

Interpretując powyższe i poniższe dane musimy też pamiętać, że ruch na lotniskach europejskich rósł aż do czerwca 2008 r., a później rozpoczął się okres spadków. Najgłębsze zjawiska kryzysowe miały miejsce w sezonie zima 2008/09.
Ruch w portach poza-unijnych rósł zdecydowanie szybciej niż w unijnych. W tych pierwszych dynamiki do stycznia 2011, 2010 i 2009 wyniosły odpowiednio: 10,6%, 23,9% i 41,7% !! Dla lotnisk unijnych: 1,7%, 6,0% i 8,2%.
Bardzo charakterystyczne są dane dotyczące dynamiki ilości operacji lotniczych.
Wyniosły one odpowiednio: -1,1% (do 2011), 2,5% (do 2010) i 1,7% (do 2009).
Są one znacznie niższe niż dynamiki wzrostu ilości pasażerów. Związane jest to przede wszystkim z rosnącym udziałem tanich linii latających większymi samolotami i z wyższymi współczynnikami wykorzystania miejsc pasażerskich, jak również z tendencją linii tradycyjnych do wykorzystywania większych, bardziej ekonomicznych samolotów.

Oczywiście również tu dla uzyskania porównywalności indeksu spadku/wzrostu ilości operacji powinniśmy obniżyć o 3,4 ppct.

Dane lutowe potwierdzają zdecydowane osłabienie trendu popytowego na europejskim rynku lotniczym.

Cały raport zawiera również statystyki przewozów towarowych, dane o ruchu pasażerskim w największych europejskich portach przesiadkowych, dużych portach „nie-hubowych”, portach regionalnych czy portach naszej części kontynentu.

Źródło: http://www.prtl.pl/barometr_lotniska_europejskie
powrót