Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.06.21, 13:42

Eurocontrol ocenia miniony sezon „Zima 2011-2012”

zdj

Ocenę sezonu zawartą w raporcie „Zima 2011-2012” trudno nazwać inaczej jak złą. Sezon „ Zima 2011 – 12” rozpoczął się od gwałtownego spadku ruchu związanego z redukcjami oferowanych połączeń w nowym zimowym rozkładzie lotów wprowadzonym w końcu października 2011 roku.

Grudzień wyglądał lepiej jednak był jedynie efekt statystyczny wywołany niskimi statystykami ruchu z poprzedniego grudnia 2010 roku, kiedy śnieżyce negatywnie wpłynęły na ruch lotniczy.
Począwszy od stycznia 2012 roku, wielkość ruchu lotniczego utrzymuje się poniżej poziomu zeszłorocznego o około 3,5 proc.
Na tym tle statystyki polskie wyglądają relatywnie dobrze. Na podkreślenie zasługuje nie tylko rosnąca liczba operacji lotniczych ale i ich punktualność.
PAŻP kontynuuje zapoczątkowaną w latach 2010-2011 poprawę, redukcję wskaźnika opóźnień, który w sezonie zimowym wyniósł jedynie 0,19 min/lot i jest jednym z lepszych wyników.

Jak z punktualnością poradziły sobie inne agencje zapewniające służby żeglugi powietrznej można przeczytać tu: Raport „Zima 2011-2012”
powrót