Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.06.26, 08:47

22 czerwca 2012 roku: Rekord Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy!

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oszacowała ruch lotniczy obsłużony w Gdańsku 22 czerwca 2012 roku czyli w dniu meczu ćwierćfinałowego. Tego samego dnia w czerwcu ubiegłego roku 2011, w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużono 94 operacje lotnicze IFR, w tym roku samych operacji IFR obsłużono 249. Loty pasażerskie, komercyjne zarówno rozkładowe jak i czarterowe, muszą być wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR). Wiele innych rodzajów lotów, zarówno loty państwowe, policyjne, dyspozycyjne mogą być wykonywane według zasad lotu z widocznością (VFR)

22 czerwca 2012 łączną liczbę obsłużonych operacji lotniczych (startów i lądowań) szacujemy na około 280!

Również wcześniej – w trakcie fazy grupowej EURO 2012 gdańskie lotnisko według szacunków PAŻP mogło pochwalić się największym przyrostem liczby operacji lotniczych spośród lotnisk w miastach-gospodarzach EURO2012.Na lotnisku w Gdańsku ten wzrost wyniósł ponad 80% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Jednak dzień ćwierćfinałowego meczu to wzrost nieomal trzykrotny!
Jak tak duża liczba samolotów mogła sprawnie zostać obsłużona jednego dnia na lotnisku tej wielkości?


Co zrobiło lotnisko?
• Wybudowało nową drogę kołowania równoległą do drogi startowej, która zwiększyła przepustowość drogi startowej z 12 do maksymalnie 44 operacji lotniczych na godzinę.
• Zwiększono powierzchnie płyt postojowych mogących obecnie w jednym momencie pomieścić 35 samolotów kodu C (wcześniej 19 samolotów).
• Wybudowano Nowy Terminal Pasażerski T2, który współdziałając z dotychczasowym Terminalem Pasażerskim T1 zwiększył przepustowość z 2,5 do 5 milionów pasażerów rocznie.
W związku z dodatkowym ruchem związanym z mistrzostwami UEFA EURO 2012™ podjęto również dodatkowe kroki:
• Zaadoptowano hangar lotniczy na potrzeby tymczasowego terminalu pasażerskiego
• Dokonano zmiany układu drogowego celem sprawnej obsługi ruchu pojazdów komunikujących lotnisko z centrum miasta Gdańska oraz stadionem piłkarskim.
• Opracowano plany operacyjne obejmujące wprowadzenie specjalnych procedur, zarówno pod względem obsługi ruchu statków powietrznych i pasażerów, jak i postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Co zrobiła PAŻP?

• Zreorganizowała struktury przestrzeni zwiększając ich przepustowość.
• Zbudowała i uruchomiła nową pomoc nawigacyjną DVOR/DME, dzięki której lepiej zastała oprzyrządowana lotniskowa droga startowa. Nowa radiolatarnia służy przede wszystkim jako pomoc nawigacyjna na pomocniczym kierunku 11 ("znad Kaszub"). Na głównym kierunku 29 ("znad miasta"), podstawową pomocą nawigacyjną pozostaje ILS.
• Uruchomiła na TWR, nowe stanowisko pracy kontrolera GND. Taki podział obowiązków jest normalnością na lotniskach o ruchu wielkości warszawskiego portu lotniczego. Podział i specjalizacja obowiązków jednej osoby na dwie usprawnia pracę organu kontroli lotniska.
• Uruchomiła w APP Gdańsk nowe stanowisko Director, zwiększając tym samym pojemność przestrzeni TMA Gdańsk.

Powyższe inwestycje przyczyniły się do przeszło dwukrotnego podniesienia możliwości operacyjnych Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Realizacja wartego około 400 milionów programu inwestycyjnego była konieczna w świetle dynamicznie rosnącego regularnego ruchu pasażerskiego w Gdańsku (wzrost po pierwszych pięciu miesiącach 2012 roku na poziomie 21%).
Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura lotnisk w miastach-gospodarzach oraz reorganizacja polskiej przestrzeni powietrznej zwiększyły możliwości operacyjne lotnisk w stopniu wystarczającym do płynnej i efektywnej obsługi znacznie zwiększonego ruchu lotniczego. Tak samo jak w Gdańsku, na żadnym z innych lotnisk nie zostały przekroczone zakładane przepustowości, a ruch lotniczy został sprawnie obsłużony przez PAŻP i port lotniczy zarówno dzięki wydajnej i efektywnej pracy personelu, jak też wykorzystaniu wyposażenia, infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych.

Komunikat prasowy

Fot.: Sebastian Elijasz (PAŻP)
powrót