Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.12.07, 13:40

„Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” - dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

zdj

7 grudnia 2012 roku Pan Krzysztof Banaszek – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz p.o. Dyrektor Paweł Szaciłło Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie projektu PAŻP ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Celem projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” - jest zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykonanie usług w zakresie żeglugi powietrznej zgodnie ze standardami jakościowymi i bezpieczeństwa oraz pozwalającej na zwiększenie poziomu ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej przy jednoczesnym ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym.
Projekt PAŻP „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, został dofinansowany w kwocie 297 101 202, 25 złotych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T.
Całkowita wartość wspomnianego projektu wynosi 475 818 633,98 zł.
Inwestycje będą zrealizowane do końca 2015 roku, do dziś na realizację inwestycji składających się na Projekt zostało wydane 291 859 314,86 złotych

W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (PO IiŚ) na drogi i kolej, tabor kolejowy pasażerski do przewozów międzynarodowych i międzyregionalnych, porty lotnicze, porty morskie oraz drogi śródlądowe, transport miejski oraz transport intermodalny zostanie przeznaczonych około 27 mld euro.
PO IiŚ zakłada m.in. realizację zadań w sektorze transportu lotniczego, takich jak m.in. budowę i modernizację terminali pasażerskich, infrastruktury lotniskowej. Do 2015 roku przebudowanych będzie 8 lotnisk w sieci TEN-T, zaś 11 portów lotniczych zostanie objętych inwestycjami mającymi na celu dostosowanie systemów bezpieczeństwa i ochrony. Są to lotniska obsługujące ruch międzynarodowy. Dopełnieniem tych inwestycji w lotniska jest dziś podpisane dofinansowanie rozwoju infrastruktury organu zarządzającego ruchem lotniczym.Na zdjęciu od lewej: p.o. Dyrektor Paweł Szaciłło Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Krzysztof Banaszek – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Komunikat prasowy

fot. Paweł Kluska (PAŻP)
powrót