Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CEF CALL 2014

1ST PART OF THE UPGRADE OF THE p_21 PEGASUS SYSTEM TO SESAR FUNCTIONALITIES – TEST AND VALIDATION PLATFORM

Instalacja i uruchomienie platformy testowo-walidacyjnej dla nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM). Platforma bazuje na komponentach z dotychczasowego systemu PEGASUS21 oraz komponentach przyszłego systemu zarządzania ruchem lotniczym, powstającego we współpracy z dostawcami usług żeglugi powietrznej z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Litwy, Holandii i Norwegii w ramach kooperacji iTEC. Platforma umożliwi walidację nowych koncepcji operacyjnych, uwzględniających: zarządzanie trajektorią, naziemne sieci bezpieczeństwa, koordynację międzysystemową, nowy interfejs użytkownika i inne istotne elementy systemu ATM. Platforma testowo-walidacyjna ułatwi proces przejścia z systemu PEGASUS21 do systemu iTEC z uwzględnieniem specyfiki polskiej przestrzeni powietrznej.

Budżet projektu: 6 600 000 EUR
Dofinansowanie (50%): 3 300 000 EUR
Funkcjonalność ATM: 3.2.1
Okres realizacji projektu: 01.09.2015 – 31.12.2017