Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Projekty CEF

Projekty PAŻP w ramach CEF
PAŻP uczestniczy w pozyskiwaniu środków CEF na przedsięwzięcia techniczno-operacyjne od momentu uruchomienia Instrumentu CEF, aplikując i pozyskując dofinansowanie ramach CEF Call 2014CEF Call 2015CEF Call 2016CEF Call 2017. Realizowane projekty, które wpisują się w cele programu SESAR i polegają m.in. na modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa, redukcję opóźnień, kosztów i emisji szkodliwych dla środowiska.

Rezultaty modernizacji systemu ATM w ramach projektów PAŻP

Efektem projektów CEF, w których bierze udział PAŻP, będzie modernizacja systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM), umożliwiająca następujące funkcjonalności:

  • Free Route Airspace
  • migracja na nowy system kontroli ruchu iTEC
  • CPDLC (Controller–pilot data link communications)
  • nowe usługi transmisji danych (Data Link Service – DLS), SWIM (System Wide Information Management), newPENS (New Pan-European Network Services)
  • modernizacja infrastruktury do przesyłu danych – LAN (Local Area Network – lokalna sieć komputerowa) i ECG (European ATM Communication Gateway)

Korzyści z udziału PAŻP w fazie wdrażania SESAR

Projekty PAŻP w CEFBudżet PAŻP (€)Dotacja (€)
CEF Call 20141st part of the upgrade of the P_21 PEGASUS system to SESAR functionalites – test and validation platforme6 600 0003 300 000
CEF Call 2015LAN Network Upgrade2 009 5001 708 075
The ECG Communication System Upgrade1 567 5001 332 375
CEF Call 2016ATM System Upgrade Towards Free Route Airspace5 880 0002 528 400
Implementation of Data Link Service for the ATM in FIR Warsaw5 247 1022 256 254
ITEC Test, Validation an Planning (iVTEC-TVP)1 716 360738 034
DLS Implementation Project – Path 2148 80563 986
NewPENS stakeholders contribution for the procurement and development of NewPENS145 90062 737
General Call – DLS Implementation Projent – Path 1 „Ground” stakeholders142 50161 275
Deploy SWIM Governance90 40038 872
European Deployment Roadmap for Flight Object Interoperability25 00010 750
CEF Call 2017Local traffic complexity management1 694 000847 000
SWIM Common PKI and policies & procedures for establishing a trust framework101 51550 757
IP1 DLS European Target Solution assessment139 60069 800
  25 508 18313 068 315