Łącząc Europę (CEF)

CEF CALL 2015

LAN NETWORK UPGRADE

Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej LAN dla ATM wynikająca ze wzrostu ilości danych przesyłanych i przetwarzanych w zarządzaniu ruchem powietrznym i potrzeby rozdzielenia infrastruktury transmisji danych na kilka niezależnych części, z których najważniejszą będzie SWIM – platforma pozwalająca na dystrybucję danych dla potrzeb ATM. Modernizacja infrastruktury przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy zarządzania przepływem informacji.

Budżet projektu: 2 009 500 EUR
Dofinansowanie (85%): 1 708 075 EUR
Funkcjonalność ATM: 5.1.3
Okres realizacji projektu: 16.02.2016 – 28.10.2020

THE ECG COMMUNICATION SYSTEM UPGRADE

Rozbudowa i modernizacja Systemu Komunikacyjnego ECG poprzez dostarczenie Systemu Contingency oraz modernizację Systemu Podstawowego. Takie rozwiązanie umożliwi zapewnienie ciągłości działania służb zarządzania ruchem lotniczym w oparciu o dwie niezależne lokalizacje, w których będą umieszczone System Podstawowy i System Contingency. Pozwoli to na utrzymanie wymiany depesz AFTN/AMHS, które stanowią główne źródło informacji na temat planów lotów, jak również utrzymanie wymiany depesz automatycznej koordynacji OLDI – pomiędzy systemami kontroli ruchu lotniczego.

Budżet projektu: 1 567 500 EUR
Dofinansowanie (85%): 1 332 375 EUR
Funkcjonalność ATM: 5.2.2
Okres realizacji projektu: 16.02.16 – 22.10.2019

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj