Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CEF CALL 2015

LAN NETWORK UPGRADE

Projekt zakończony w 2021 r.

Projekt polegał na zmodernizowaniu infrastruktury komunikacyjnej LAN dla ATM z uwagi ze wzrost ilości danych przesyłanych i przetwarzanych w zarządzaniu ruchem powietrznym i potrzebę rozdzielenia infrastruktury transmisji danych na kilka niezależnych części, z których najważniejszym elementem jest SWIM – platforma pozwalająca na dystrybucję danych dla potrzeb ATM. Projekt zrealizowany w dwóch lokalizacjach: w Warszawie i w Centrum Zapasowym w Poznaniu.

Projekt zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz poprawę zarządzania przepływem informacji.

Budżet projektu: 2 009 500 EUR
Dofinansowanie (85%): 1 708 075 EUR
Funkcjonalność ATM: 5.1.3
Okres realizacji projektu: 16.02.2016 r. –  31.07.2021 r.

THE ECG COMMUNICATION SYSTEM UPGRADE

Projekt zakończony w 2021 r.

Projekt dotyczył rozbudowy i modernizacji Systemu Komunikacyjnego ECG poprzez dostarczenie Systemu Contingency oraz modernizacji Systemu Podstawowego. Dzięki realizacji projektu zapewniono ciągłość działania służb zarządzania ruchem lotniczym w oparciu o dwie niezależne lokalizacje, w których umieszczono dwa systemy: System Podstawowy i System Contingency. Pozwoliło to zapewnić utrzymanie wymiany depesz AFTN/AMHS, które stanowią główne źródło informacji na temat planów lotów, jak również utrzymanie wymiany depesz automatycznej koordynacji OLDI – pomiędzy systemami kontroli ruchu lotniczego. W 2021 roku PAŻP otrzymała zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na zmianę funkcjonalną i rozpoczęcie prac produkcyjnych. Po wdrożeniu projektu poprawiono dostępność usług AMHS. Dodatkowo zmodernizowane ECG umożliwiło korzystanie z Europejskich Serwisów Katalogowych.

Budżet projektu: 1 567 500 EUR
Dofinansowanie (85%): 1 332 375 EUR
Funkcjonalność ATM: 5.2.2
Okres realizacji projektu: 16.02.2016 r. – 28.03.2021 r.