Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CEF CALL 2017

Local traffic complexity management

Projekt, w którym PAŻP jest liderem.

Projekt miał na celu dostawę i wdrożenie Systemu do zarządzania informacją o ruchu lotniczym w Fazach ATFCM. System zapewnia możliwość planowania i wdrażania struktur przestrzeni powietrznej oraz planowania rozkładu potoków ruchu, a także możliwość planowania podziału sektorowego służb ATS (TWR, APP, ACC) w celu dostosowania tych procesów do dynamicznych i złożonych warunków i środowiska operacyjnego przy uwzględnieniu obciążenia pracą KRL wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego.

Budżet projektu: 1,69 mln EUR

Dofinansowanie EU (50%) 0,85 mln EUR

Funkcjonalność ATM: 4.4.2

Okres realizacji projektu: 12.04.2017 r. – 31.12.2022 r.

SWIM Common PKI and policies & procedures for establishing a trust framework

Projekt, w których PAŻP jest kontrybutorem.

Celem projektu SWIM Common PKI jest wypracowanie ram organizacyjnych, polityk i procedur umożliwiających budowę infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure – PKI) na potrzeby podmiotów z branży lotniczej, zapewnienie relacji zaufania z istniejącymi rozwiązaniami PKI w ramach UE oraz mechanizmów integracji z podobnymi rozwiązaniami na szczeblu globalnym (np. z US Federal Bridge).

Budżet projektu: 0,23 mln EUR

Dofinansowanie EU (50%) 0,12 mln EUR
Funkcjonalność ATM: 5.1.4
Okres realizacji projektu: 02.07.2018 r. – 31.12.2021 r.

IP1 DLS European Target Solution assessment (AF–6.1.3)

Projekt, w których PAŻP jest kontrybutorem.

Projekt zakończony

Projekt polegał na zaprojektowaniu wspólnego szkieletu ATN na poziomie europejskim, jako pierwszego kroku w kierunku docelowego rozwiązania.

Projekt zakładał również przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznych i nietechnicznych elementów niezbędnych do zapewnienia pełnego wdrożenia DLS w Europie, w oparciu o wcześniejsze badania techniczne i wkład wynikający z oceny zdolności.

Budżet projektu: 0,14 mln EUR

Dofinansowanie EU (50%): 0,07 mln EUR
Funkcjonalność ATM: 6.1.3
Okres realizacji projektu: 15.04.2018 r. – 31.12.2019 r.,