Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

CEF CALL 2016

ATM SYSTEM UPGRADE TOWARDS FREE ROUTE AIRSPACE

Projekt, w których PAŻP jest liderem.
Projekt wpisuje się w plan cyklicznych aktualizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w PAŻP. Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu do wykonywania lotów po trasach z perspektywy przewoźnika w najkorzystniejszy sposób łączących pary punktów, z pominięciem sieci dróg lotniczych (koncepcja FRA – Free Route Airspace). Ekonomiczne trasy przekładają się na krótszy czas lotu, mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję spalin. W ramach projektu kontrolerzy otrzymają zestaw narzędzi, które w tak skonstruowanej przestrzeni ułatwiają wykrywanie potencjalnych konfliktów, koordynację warunków wlotu do państw ościennych i monitorowania trajektorii lotu.
Projekt umożliwi rozszerzenie współpracy w szczególności z Oro Navigacija (Litwa) – w ramach bałtyckiego funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej (Baltic FAB), a także z BELAERONAVIGATSIA (Białoruś) i UkSATSE (Ukraina), i będzie głównym czynnikiem pozwalającym na wdrożenie transgranicznego FRA na wschodniej granicy polskiego rejonu informacji powietrznej (FIR WARSZAWA).

Budżet projektu: 5 880 000 EUR
Dofinansowanie (43%): 2 528 400 EUR
Funkcjonalność ATM: 3.2.1
Okres realizacji projektu: 07.02.2017 – 17.06.2019

ITEC TESTS, VALIDATION AND PLANNING (ITEC-TVP)

Projekt, w których PAŻP jest liderem.
Wspólnie z projektem wdrożenia platformy testowo-walidacyjnej, projekt „iTEC – Testy, Walidacja, Planowanie” stanowi drugi filar migracji PAŻP do nowego systemu ATM. W ramach projektu eksperci z PAŻP, w tym kontrolerzy ruchu lotniczego reprezentujący poszczególne służby operacyjne, uczestniczą w pracach międzynarodowych zespołów roboczych w ramach kooperacji iTEC Interoperability Through European Collaboration).
Celem współpracy jest ocena funkcjonalności oprogramowania dotychczas wypracowanych przez partnerów iTEC, oraz zidentyfikowanie różnic wymagających uzupełnienia ze względu na lokalne wymagania operacyjne.

Budżet projektu: 1 716 360 EUR
Dofinansowanie (43%): 738 034 EUR
Funkcjonalność ATM: 3.2.1
Okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2020

IMPLEMENTATION OF DATA LINK SERVICE FOR THE ATM IN FIR WARSAW

Projekt, w których PAŻP jest liderem.
Celem projektu jest wdrożenie usług transmisji danych (Data Link Service – DLS) powyżej częstotliwości FL285 w FIR Warszawa wymaganych rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 29/2009. Projekt na płaszczyźnie technicznej obejmuje rozbudowę systemu zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS21 o funkcjonalność CPDLC (Controller–Pilot Data Link Communications), pozyskanie przez PANSA usługi transmisji danych na bazie naziemnej infrastruktury operatorów teletechnicznych SITA oraz ARINC. Łączność kontroler – pilot za pomocą łącza danych CPDLC została wdrożona przez PAŻP do pracy operacyjnej w FIR Warszawa.
Tym samym dołączyliśmy do czołówki europejskich krajów korzystających z tego systemu. Zasadę działania systemu można porównać do wysyłania wiadomości SMS: Do każdego samolotu jest przypisany unikalny adres, a instrukcje są wyświetlane w formie tekstowej. Za pomocą CPDLC kontroler może między innymi nakazać zmianę poziomu lotu, narzucić kurs, prędkość. Depesze są wyświetlane pilotowi, a pilot może jednym kliknięciem przesłać odebraną instrukcję do właściwego podsystemu. Piloci mogą komunikować się z kontrolerem tą samą drogą.

Budżet projektu: 5 247 102 EUR
Dofinansowanie (43%): 2 256 253 EUR
Funkcjonalność ATM : 6.1.1
Okres realizacji projektu: 07.02.2017 – 05.02.2018

GENERAL CALL – DLS IMPLEMENTATION PROJECT – PATH 1 „GROUND” STAKEHOLDERS

Projekt, w których PAŻP jest kontrybutorem. Projekt polega na rozwoju usług danych transmisyjnych (Data Link) poprzez ich modernizację i wykorzystanie do tego celu wielu częstotliwości na poziomie regionalnym oraz zmianę modelu świadczenia usług danych. Projekt ten poprzez wykorzystywanie większej ilości częstotliwości oraz harmonizację i interoperacyjność rozwiązań infrastrukturalnych określonych w dokumencie SDM Recovery Plan umożliwi zwiększenie przesyłu danych.

Budżet projektu: 142 501 EUR
Dofinansowanie (43%): 61 275 EUR
Funkcjonalność ATM: 6.1.3
Okres realizacji projektu: 07.02.2017 – 01.02.2018

DLS IMPLEMENTATION PROJECT – PATH 2

Projekt, w których PAŻP jest kontrybutorem. Projekt ma na celu wsparcie działań SESAR Deployment Manager (SDM) w zakresie intensyfikacji wdrażania usług danych transmisyjnych i wpłynie na poziomie europejskim na ustalenie sposobu wspólnego zarządzania usługami danych transmisyjnych, identyfikację obszarów oddziaływania projektu oraz skomponowanie architektury systemu.

Budżet projektu: 148 805 EUR
Dofinansowanie (43%): 63 986 EUR
Funkcjonalność ATM: 6.1.3
Okres realizacji projektu: 15.02.2017 – 31.12.2020

EUROPEAN DEPLOYMENT ROADMAP FOR FLIGHT OBJECT INTEROPERABILITY

Projekt, w których PAŻP jest kontrybutorem. Projekt studyjny polegający na przygotowaniu European Deployment Roadmap dla Flight Object Interoperability dla projektu wdrożeniowego. Celem projektu jest identyfikacja, uzgodnienie i zatwierdzenie kluczowych kroków wymaganych do pomyślnego wdrożenia zmiany w europejskiej sieci ATM. Produktami projektu będą spójne, zsynchronizowane ze sobą harmonogramy dla każdego z uczestników, uwzględniające zależności między poszczególnymi sąsiadami oraz partnerami zaangażowanymi w realizację.

Budżet projektu: 25 000 EUR
Dofinansowanie (43%): 10 750 EUR
Funkcjonalność ATM: 5.6.2
Okres realizacji projektu: 08.02.2017 – 31.12.2017

DEPLOY SWIM GOVERNANCE

Projekt, w których PAŻP jest kontrybutorem. Projekt wspiera koncepcję zapewnienia dostępu i wymiany informacji w ramach systemów posiadających dostęp do SWIM (System Wide Information Management). Poprzez ustandaryzowane procesy projekt ma zapewnić wszystkim zainteresowanym użytkownikom przestrzeni powietrznej płynną wymianę danych za pośrednictwem sieci internetowej.

Budżet projektu: 90 400 EUR
Dofinansowanie (43%): 38 872 EUR
Funkcjonalność ATM: 5.1.3
Okres realizacji projektu: 07.02.2017 – 01.07.2019

NEWPENS STAKEHOLDERS CONTRIBUTION FOR THE PROCUREMENT AND DEPLOYMENT OF NEWPENS

Projekt, w których PAŻP jest kontrybutorem. Projekt polega na pozyskaniu usługi oraz migracji do nowej usługi systemów korzystających z obecnie używanej sieci PENS (Pan-European Network Services).

Budżet projektu: 145 900 EUR
Dofinansowanie (43%): 62 737 EUR
Funkcjonalność ATM: 5.1.2
Okres realizacji projektu: 15.02.2017 – 31.12.2020