Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
Uzyskanie takiego Certyfikatu poprzedzone było długim okresem przygotowań, w czasie którego opracowano i wdrożono szereg wymaganych standardów: obsługowych, jakości, standardów czystości, magazynowania, kontroli urządzeń i wyposażenia samolotów itp. W czasie poprzedzającym uzyskanie tego Certyfikatu, Agencja dysponowała również stosownymi zezwoleniami wydanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jednak ten, obecnie uzyskany Certyfikat stawia nas – w obszarze objętym...
Komisja zakazała wykonywania przewozów w Unii Europejskiej dwóm kolejnym liniom lotniczym uznanym za niebezpieczne. Są to ukraińskie linie Ukrainian Mediterranean Airlines i irańskie linie Mahan-Air. „Po raz kolejny aktualizacja czarnej listy okazuje się aktywnym narzędziem, którym Komisja może w razie potrzeby posłużyć się w każdej chwili, nie czekając na wprowadzane co trzy miesiące zmiany” stwierdził...
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Szwecji, Włoch, Belgii, Turcji, Czech, Wielkiej Brytanii oraz Egiptu. Wśród delegacji polskiej oprócz pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej byli także m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Służb Ruchu Lotniczego SZ RP. Spotkanie otworzył Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pan Maciej Rodak. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in. bardzo istotną rolę...
Rozporządzenie ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dokumentów Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol dotyczących systemu opłat trasowych: > „Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności”, > „Zasady określania podstawy kosztowej opłat trasowych oraz sposób obliczania stawek jednostkowych”. Wymienione przepisy określają sposób ustalania opłat trasowych oraz sposób kalkulacji ich podstawy...
święto Lotnictwa jest obchodzone w lotnictwie wojskowym i cywilnym w rocznicę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w największej międzywojennej imprezie lotnictwa sportowego – Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych (Challenge International des Avions de Tourisme) w 1932 roku w Berlinie. Zawody obejmowały lot okrężny na trasie kilku tysięcy kilometrów i próby techniczne, w tym krótki start...
Rozumiem, iż podobne regulacje obowiązują w innych krajach Europy? Wyjątkiem jest jeszcze Hiszpania i Szwecja, z tym, że w tych krajach obie funkcje – zarządzanie lotniskami i ruchem lotniczym – choć znajdują się w jednym przedsiębiorstwie, są wewnętrznie rozdzielone. Nie ma mowy o crossubsydiowaniu. W Szwecji np. Thomas Allard, który jest odpowiednikiem prezesa PAŻP, nie...
ACI podała również, że na 1640 lotniskach krajowych i międzynarodowych w 178 krajach całego świata przeładowano w ubiegłym roku 85,6 mln ton towarów, co stanowi 3,6-procentowy wzrost w stosunku do 2005 roku
Certyfikat upoważnia do zapewniania służb żeglugi powietrznej w zakresie: ruchu lotniczego, informacji lotniczej, łączności, nawigacji i dozorowania (zapewnienia separacji statkom powietrznym przy użyciu urządzeń radiolokacyjnych). Podstawowym celem certyfikacji jest jednoznaczne stwierdzenie, że instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej spełnia, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającym wspólne, wymogi dotyczące...
Audit potwierdził, że Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP, wdrożony i certyfikowany w grudniu 2005 r. w Agencji Ruchu Lotniczego, funkcjonującej wówczas w strukturach P.P. „Porty Lotnicze”, po powołaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, został dostosowany do aktualnej struktury i jest zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-N 18001:2004. Zakres certyfikatów PN-EN ISO 9001:2000...
Głównym zadaniem biura jest dostosowanie procedur kontroli ruchu powietrznego do stale wzrastającej liczby podróżujących samolotami pomiędzy miastami europejskimi, jak i między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Dyrektor generalny Eurocontrol, Victor M. Aguado zamierza poprawić efektywność i ułatwić korzystanie z ruchu powietrznego już w następnej dekadzie. Podjęte działania uważa za kamień węgielny pod budowę Jednolitej Europejskiej Przestrzeni...

Szukaj...