Licznik operacji dronowych w Polsce w 2021-2022 r.

Misje BPS skoordynowane przez PAŻP w okresie:
19.09-25.09
443
Check-Iny w aplikacji DroneRadar w okresie:
19.09-25.09
13135