Licznik operacji dronowych w Polsce w 2022-2023 r.

Misje BPS skoordynowane przez PAŻP w okresie:
09.01-15.01
259
Check-Iny w aplikacji DroneRadar w okresie:
09.01-15.01
6746