Licznik operacji dronowych w Polsce w 2021-2022 r.

Misje BPS skoordynowane przez PAŻP w okresie:
06.06-12.06
475
Check-Iny w aplikacji DroneRadar w okresie:
06.06-12.06
15 508