Licznik operacji dronowych w Polsce w 2021-2022 r.

Misje BPS skoordynowane przez PAŻP w okresie:
10.01-16.01
176
Check-Iny w aplikacji DroneRadar w okresie:
10.01-16.01
5725
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast