Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
PansaUTM - demonstracja
System Pansa UTM osiągnał w 2019 roku, poziom dojrzałości wymagany przez UE w 2021 roku. Wśród testowanych funkcjonalności, znalazły się: · e-rejestracja · e-identyfikacja · Planowanie lotów (dFPL – drone Flight Plan) · Akceptacja i modyfikacja lotu · Śledzenie lotów w czasie rzeczywistym · Dwukierunkowa niewerbalna komunikacja pomiędzy służbami ruchu lotniczego a operatorem BSP (CDDLC...
dron w lesie
Konferencja zgromadziła przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, służby mundurowe oraz przedsiębiorców działających w branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP). – Przełomowe technologie wypracowane w świecie lotniczym z niespotykaną wcześniej intensywnością przenikają do wielu dziedzin życia – mówił na otwarciu konferencji Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dowodzi to, że lotnictwo...
ekran PansaUTM
Przedstawiciel PAŻP Maciej Włodarczyk podsumował pierwsze trzy miesiące funkcjonowania przepisu dotyczącego wykonywania lotów dronów poza zasięgiem wzroku operator (BVLOS). Przypomnijmy, że regulacje te obowiązują od 31.01.2019 i umożliwiają wykonywanie lotów BVLOS poza wydzielonymi strefami dronami do 25kg i do wysokości 120m AGL. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przyjmuje zgłoszenia na tego typu operacje oraz publikuje o...
Pansa_UTM logo
Pierwszego dnia EEC przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej uczestniczyli w panelach i debatach, podczas których poruszono kwestie znaczące dla rozwoju lotnictwa załogowego i bezzałogowego w Polsce. 13 maja 2019 roku w godzinach 14:45 – 16:30 odbył się panel pt. „Centralny Port Komunikacyjny. Stan przygotowań i oczekiwania”, w którym wzięli udział: p.o. prezesa PAŻP Janusz Janiszewski,...
dron
Rosnąca gwałtownie liczba dronów nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo operacji lotniczych i świadomość sytuacyjną użytkowników przestrzeni powietrznej. Aby sprostać wymogom rozwijającego się dynamicznie rynku BSP w Europie należy utrzymać obowiązujące dotychczas standardy bezpieczeństwa. W opublikowanym dokumencie Alians A6 podkreśla znaczenie współpracy ANSP oraz ich doświadczenia w zarządzaniu europejską przestrzenią powietrzną dla bezpiecznej integracji ruchu...
PansaUTM - demonstracja
Od poniedziałku trwa w Katowicach pierwsza tegoroczna Sesja Plenarna JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) – międzynarodowej grupy zrzeszającej regulatorów z zakresu bezzałogowych statków powietrznych. To pierwszy raz gdy JARUS spotyka się w Polsce. Rozpoczęte 25 marca obrady potrwają do 29 marca, a w drugiej części tygodnia podgrupy robocze skupią się na przygotowaniu...
dron
Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, uwag i sugestii do ww. rekomendacji w formie elektronicznej, za pomocą formularza. Odpowiedź umieszczoną na formularzu prosimy przesyłać na adres konsultacje.bialaksiega@mi.gov.pl w terminie do 8 kwietnia 2019 r. UWAGA! Dodatkowo informujemy, że jednym z działań, które mają na celu przygotować założenia...
PANSA_UTM_eng
W publikacjach mediów doceniono otwarcie Agencji na biznes przez aktywne promowanie własnych produktów i usług. Udział Agencji w WAC2019 był również platformą do wielu ważnych spotkań i rozmów z czołowymi ekspertami branży lotniczej. Obecność gości z licznych europejskich instytucji związanych z lotnictwem w wydarzeniach organizowanych na ekspozycji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podczas World ATM Congress...
WAC2019 PansaUTM
Przez cały czas trwania imprezy odwiedzający ekspozycję PAŻP dzięki zainstalowanym symulatorom mogli przekonać się, jak działają stworzone przez nas autorskie systemy: wspierająca pracę służb żeglugi powietrznej PANDORA i ułatwiający zarządzanie przestrzenią powietrzną CAT. Prezentowany był także PANSA UTM – koncepcja zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa...
1
Wachlarz aktywności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Madrycie jest niezwykle szeroki. Wśród nich znalazł się demonstrator autorskiego systemu CAT (Common Airspace Tool), obsługiwany przez grupę ekspertów, dla których zarządzanie przestrzenią powietrzną nie ma tajemnic. Przez pierwsze dwa dni WAC cały czas przyciągali oni uwagę gości, a kulminacyjnym momentem była prezentacja przeprowadzona dla zorganizowanej wycieczki tematycznej...

Szukaj...