Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
PansaUTM - demonstracja
Rząd stawia na innowacyjne sektory gospodarki. Taką nowością w gospodarce jest rynek dronów. W projektach legislacyjnych rząd skupia się na eliminowaniu barier i ułatwieniach dla przedsiębiorców tego sektora. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz...
dron
Nowe postanowienia oznaczają dużą zmianę, umożliwiającą między innymi wykonywanie lotów: 1. poza zasięgiem wzroku operatora do 120m poza wydzielonymi strefami w terminie zaledwie 7 dni od zgłoszenia lotów, 2. w trybach automatycznych. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z treścią naszej nowej zakładki: DRONY, w której zamieściliśmy szczegółowe informacje związane z wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych w...
2d
dFPL, czyli cyfrowe plany lotów dla bezzałogowych statków powietrznych, to element budowy nowej technologii, która docelowo ma skrócić czas otrzymywania zgody na lot, zdigitalizować procesy dotyczące koordynacji i realizacji lotów przez bezzałogowe statki powietrzne oraz ma integrować środowisko lotnicze i przyczyniać się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Platforma Pansa UTM z funkcjonalnością dFPL umożliwia e-rejestrację...
dron TWR EPKT
Celem spotkania jest zidentyfikowanie i jak najlepsze poznanie rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) pod kątem organizacyjnym oraz technicznym. Zaproszone podmioty będą mieć okazję zaprezentować swój potencjał produkcyjny, naukowy i eksportowy. Analiza aktualnych rozwiązań jest szczególnie ważna w kontekście postępującej specjalizacji i profesjonalizacji w dziedzinie zastosowań systemów bezzałogowych oraz rozwoju zarówno legislacji krajowej, jak i unijnej....
dron
W ramach realizacji ogłoszonej w 2016 r. przez Komisję Europejską w tzw. Deklaracji Warszawskiej ogólnoeuropejskiej koncepcji U-space, PAŻP rozwija program zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. Celem programu jest wypracowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu ruchu BSP i pozwalających na włączenie nowych projektów technologicznych związanych z rynkiem dronowym do istniejącego systemu zarządzania ruchem lotniczym. „Obecnie przyglądamy się rozwiązaniom...
dron w lesie
Podczas wspólnej konferencji prasowej prezesi instytucji będących inicjatorami projektu – Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów. Pierwszymi partnerami inicjatywy są Polski Fundusz Rozwoju, Grupa JSW wraz ze spółką Hawk-e i DroneRadar oraz Instytut Lotnictwa. CEDD będzie odpowiedzią na rosnący rynek dronów...
IMG_2729
W tym roku Droniada koncentruje się na dwóch obszarach ważnych z punktu widzenia branży dronowej: tzw. Urban Space (U-Space) oraz inspekcji infrastruktury liniowej. Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i przedsiębiorcom oraz rzeczywisty sprawdzian działań w U-Space. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia lotniska Pobiednik i przyjrzenia się z...

Szukaj...