Konsultacje społeczne rekomendacji zawartych w raporcie Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Konsultacje społeczne rekomendacji zawartych w raporcie Biała Księga Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych

Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, uwag i sugestii do ww. rekomendacji w formie elektronicznej, za pomocą formularza.
Odpowiedź umieszczoną na formularzu prosimy przesyłać na adres konsultacje.bialaksiega@mi.gov.pl w terminie do 8 kwietnia 2019 r.

UWAGA!

Dodatkowo informujemy, że jednym z działań, które mają na celu przygotować założenia do strategii dla bezzałogowych statków powietrznych jest zgromadzenie informacji o firmach działających w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (producentów, w tym producentów komponentów i oprogramowania, usługodawców). Zachęcamy podmioty, organizacje i instytucje działające na rynku statków bezzałogowych do wypełnienia ankiety zamieszonej na stronie: http://cedd.pl/spis-obszaru-bsp/

Biała Księga Bezzałogowych Statków Powietrznych PDF

Formularz – Konsultacje Białej Księgi DOCX

Artykuł zamieszczono na stronie Ministerstwa Infrastruktury