Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności. 

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 31 maja 2012 roku.

Zmiany w rejonie TMA Szczecin

 • Zmiana granic CTR Szczecin.
 • Podniesienie górnej granicy TMA Szczecin do FL135.

Zmiany w rejonie TMA Rzeszów

 • Zmiana granic poziomych i pionowych TMA Rzeszów.
 • Zmiana granic poziomych CTR Rzeszów.
 • Likwidacja stref TRA11A, 11B oraz TRA 10D.
 • Zmiana granic poziomych i pionowych stref TRA 10.
 • Usunięcie punktów: KUBUK, PIGAT.
 • Wprowadzenie punktów: AKETU, GOVRI, ORTEB, USALO.
 • Reorganizacja dróg lotniczych: T738, Q258, L981, Z127.
 • Zmiana punktów VFR w trasach dolotowo/odlotowych dla lotniska EPRZ.
 • Zmiana przebiegu tras VFR.
Pozostałe zmiany
 • Zamiana strefy TSA 20 na strefę TRA 20 bez zmiany granic poziomych i pionowych.
 • Zamiana strefy TSA 44 na strefę TRA 44 bez zmiany granic poziomych i pionowych.
 • Zamiana strefy TSA 48 na strefę TRA 48 bez zmiany granic poziomych i pionowych.
 • Zmiana granic strefy czasowo wydzielonej TSA12.
 • Likwidacja trasy lotniczej TFR12.
 • Wprowadzenie nowych punktów w drogach lotniczych.
 • Tymczasowa delegacja służby ATS z ACC Warszawa do APP Poznań.
Archiwum zmian: