Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 28 czerwca 2012 roku

Zmiany w rejonie TMA Warszawa

  • Zmiana granic poziomych i pionowych TMA Warszawa.
  • Reorganizacja stref TSA 45.
  • Wprowadzenie stref TRA 45.
  • Zamiana strefy TSA 25 na TRA 25.
  • Wprowadzenie CTR Modlin, zmiana granic ATZ EPMO.
  • Reorganizacja strefy TSA 02.
  • Reorganizacja strefy TSA 38.
  • Wprowadzenie dodatkowego segmentu MATZ EPMM.
  • Korekta granic RMZ.

Archiwum zmian: