Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 16 października 2014 roku

Zmiany w rejonie lotniska EPLL

Zmiany w rejonie lotniska EPSC
– Zmiana granic poziomych CTR Szczecin
– Zmiana granic poziomych TMA Szczecin
– Zmiana granic poziomych TSA 13

Archiwum zmian: