Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2015 roku

Zmiany w rejonie lotniska EPRA

1) Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Radom – CTR Radom (GND-2000ft);
2) Wprowadzenie nowego czterosegmentowego rejonu kontrolowanego lotniska Radom – TMA Radom (1500ft – FL115);
3) Zmiana granic poziomych sektorów D i H rejonu kontrolowanego Warszawa – TMA Warszawa;
4) Zmiana granic poziomych i pionowych strefy ruchu lotniskowego lotnictwa wojskowego – MATZ Radom;
5) Zmiana granic poziomych i pionowych stref ruchu lotniskowego: ATZ Radom oraz ATZ Radom/Piastów;
6) Zmiana stref czasowo wydzielanych TSA 05 A, B, C na strefy czasowo rezerwowanych TRA 05 A, B, C,
7) Wprowadzenie nowego segmentu H strefy czasowo rezerwowanej TRA 05;
8) Wprowadzenie nowych dróg lotniczych T353, T354, T355, T356, T357;
9) Wprowadzenie nowych REP: LEGNO, KURAV, ODRUX, ROMEG;
10) Korekta granic poziomych CTA 01 i CTA 02 – dopasowanie do przelegającego do TMA Warszawa TMA Radom.

Archiwum zmian: