Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 06 lutego 2014 roku

Zmiany w rejonie lotniska EPGD

– Zmiana granic poziomych CTR Gdańsk

Pozostałe zmiany
– Zmiana granic pionowych strefy TRA61.

– Wprowadzenie do AIP Polska uproszczonej kategoryzacji dróg warunkowych CDR – kategoryzacja CDR3 zostaje wycofana.

Archiwum zmian:

Szukaj...