Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

 • Wprowadzenie CTR Lublin.
 • Wprowadzenie TMA Lublin.
 • Likwidacja ATZ EPSW.
 • Zmiana granic ATZ EPLR.
 • Zmiana granic TRA 56.
 • Wprowadzenie TSA 03.
 • Zmiana granic TSA 04.
 • Zmiana granic TSA 05.
 • Wprowadzenie TSA 68.
 • Zmiana przebiegu MRT 2 oraz MRT 65.
 • Wprowazdenie punktów VFR dla lotniska EPLB.
 • Wprowadzenie nowych dróg lotniczych: T265, T266, T267, T268, T269.
 • Wprowadzenie nowych (nieobowiązkowych) punktów w drogach lotniczych: ADURU, DOTEX, GOVUK, LUKOX, LULIN, MONOV, NATEV, POBIG, ROTIT, SOVUR, VADOL.