Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 02 maja 2013 roku

Zmiany w rejonie lotniska EPMO

 • Zmiana granic poziomych oraz pionowych CTR Warszawa/Modlin oraz ATZ Warszawa/Modlin
 • Wprowadzenie nowego segmentu “I” TMA Warszawa

Zmiany w rejonie lotniska EPSC

 • Zmiana granic poziomych sektorów A i B TMA Szczecin
 • Korekta granic poziomych segmentu C TSA 13
 • Korekta granic poziomych TFR 13
Pozostałe zmiany
 • Zmiana granic pionowych struktur przestrzeni powietrznej w związku z konwersją jednostek metrycznych na niemetryczne.
 • Likwidacja stref TRA 43, TRA 14.
 • Wprowadzenie do AIP nowego rozdziału: ENR 5.5 LOTNICZA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA
 • Wprowadzenie zmian do zasad zapisu trasy lotu VFR (Szczegóły zmiany)
 • Reorganizacja wojskowych tras lotów (MRT na małych wysokościach) – zmiany w MIL AIP oraz AIP VFR
Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 30 maja 2013 roku
 • Wprowadzenie zmiany klasy przestrzeni powietrznej w CTR/TMA Zielona Góra z “C” na “D”
 • Wprowadzenie ATZ Radom
 • Zmiana czasu aktywności segmentu A MATZ EPRA z H24 na zgodnie z AUP
 • ENR 2.1 PKT.3.3
  a) zmiana opisu sektora A z “A LTMA EPKK” na “EPKK”
  b) zmiana opisu sektora A EPKT z “A EPKT” na “EPKT”
  c) zmiana opisu sektora B z “B LTMA EPKK” na “B”
  d) zmiana opisu sektora C z “C LTMA EPKK” na “C”
  e) zmiana opisu sektora D z “D LTMA EPKK” na “D”
Archiwum zmian: