Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

UWAGA!

Wszystkie dane zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności oraz aktualności.

Zmiany w przestrzeni powietrznej obowiązujące od dnia 05 lutego 2015 roku

Zmiany w rejonie lotniska EPLL

1) Reorganizacja granic CTR Łódź (GND-1700ft).
2) Reorganizacja granic TMA Łódź:
– TMA Łódź A: 1700ft – 2500ft,
– TMA Łódź B: 2500ft – 5500ft,
– TMA Łódź C: 5500ft – FL115,
– TMA Łódź D: 2000ft – 4500ft.
3) Podniesieni górnej granicy TMA Łódź z FL95 do FL115.
4) Wprowadzenie punktów: VIDEV i ADOXO,
5) Usunięcie punktów: BAGAP i VALUD,

Archiwum zmian: