Polską Agencję żeglugi Powietrznej reprezentował Pan Piotr ZAWISZA, Dyrektor Biura Służb Technicznych wygłaszając prezentację: „SESAR, Pegasus-21, iTEC, … Nowe technologie i standardy w dziedzinie systemów ATM dla Polski w kontekście Programu SESAR”