Serwisy PANSA:

Antykoronowirusowe wytyczne wdrożone w PAŻP

Od kilku tygodni, jeszcze przed wydaniem wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) dla operatorów infrastruktury krytycznej, wdrażana była w Agencji większość działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Jako jedyny w kraju zarządzający polską przestrzenią powietrzną podjęliśmy także wiele działań wykraczających poza wytyczne z dokumentu RCB.
W związku ze stale rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce, kierownictwo Agencji pozostaje w stałym kontakcie z instytucjami rządowymi, w tym KPRM i MI oraz instytucjami europejskimi, liniami lotniczymi i pozostałymi partnerami Agencji na bieżąco informując o podejmowanych w tym zakresie działaniach i dostosowując swoje działania do wytycznych instytucji nadrzędnych i zmieniających się warunków.

Do 18 marca 2020 roku zakres wdrożonych w PAŻP działań wynikających z dokumentu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: „Wytyczne dla OPERATORÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2” to:

 • Umożliwienie pracownikom pracy zdalnej w domu;
 • Ograniczenie liczby punktów wejścia i wjazdu na teren obiektów do niezbędnego minimum;
 • Umieszczenie dozowników z płynem dezynfekującym przy wejściu i wjeździe do budynku;
 • Umieszczenie instrukcji mycia rąk w łazienkach oraz innych miejscach ogólnodostępnych;
 • Zobowiązanie personelu sprzątającego do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni i przedmiotów, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób;
 • Opublikowanie informacji do pracowników dot. profilaktyki oraz działań prewencyjnych, instrukcji postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wskazanie numeru kontaktowego do właściwej miejscowo powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • Zakup dodatkowych termometrów bezdotykowych i badanie temperatury ciała przez funkcjonariuszy WOT we wszystkich ośrodkach PAŻP w kraju;
 • Ograniczenie spotkań na terenie obiektu oraz wyjść poza teren obiektu w godzinach pracy, zarówno o charakterze służbowym jak i prywatnym, preferowany kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną lub w drodze telekonferencji, korespondencja służbowa – tam gdzie jest to możliwe wysyłana jest przez skrzynkę e-PUAP;
 • Ograniczenie lub w razie możliwości, rezygnacja z podróży służbowych i prywatnych;
 • Wyznaczenie na terenie obiektu w Warszawie pomieszczenia lub pomieszczeń kwarantanny, w których będzie można umieścić pracownika, u którego podczas przebywania na terenie obiektu wystąpiły objawy pozwalające podejrzewać zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub występowanie u niego choroby COVID-19 – NZOZ PAŻP gabinet nr 15;
 • Zabezpieczenie zapasu maseczek ochronnych, rękawiczek lateksowych oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej;
 • Ograniczenia możliwości spożywania posiłków w bufecie „na miejscu” oraz przejście na tryb wydawania ich „na wynos”.

Dodatkowo, na polecenie Prezesa PAŻP, wdrożono następujące działania prewencyjne:

 • Przygotowano zapasową salę operacyjną do podjęcia pracy operacyjnej przez kontrolerów ruchu lotniczego;
 • Powołano sztab kryzysowy, który spotyka się codziennie (wideokonferencje) analizując bieżącą sytuację Agencji i przekazując rekomendację dalszych działań;
 • Wyznaczono strefy bezpieczeństwa w budynku CZRL, w których mogą przebywać tylko osoby związane bezpośrednio z utrzymaniem ciągłości w ruchu lotniczym oraz wprowadzono zasady poruszania się po budynku;
 • Ograniczono wstęp na teren PAŻP dla osób trzecich;
 • Cykliczne wideospotkania Prezesa z pracownikami przez aplikację MS Teams, podczas których przekazywane są informacje o aktualnej sytuacji PAŻP;
 • Wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji;
 • Zmieniono system kontroli przy wjeździe na teren PAŻP;
 • Zmieniono organizację pracy NZOZ PAŻP wraz z wydzieleniem gabinetu izolacyjnego;
 • Wprowadzono środki dezynfekcji w salach operacyjnych, przestrzeni wypoczynkowej oraz częściach wspólnych budynków Agencji;
 • Wprowadzono obowiązek korzystania przez personel operacyjny w pokojach wypoczynkowych wyłącznie z pościeli jednorazowej oraz natychmiastowej utylizacji po skończonym wypoczynku;
 • Zawieszono czasowo szkolenia pracowników PAŻP;
 • Czasowo ograniczono do niezbędnego minimum, wyłącznie dla utrzymania uprawnień przez personel operacyjny, funkcjonowanie Ośrodka Szkolenia Personelu ATS;
 • Czasowo zawieszono działalność Ośrodka Sportu;
 • Przekazano pracownikom informację o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w ramach funkcjonującego w PAŻP programu CISM wraz z kontaktem do osób pełniących funkcję psychologów w PAŻP, a także informacje, gdzie można uzyskać wsparcie psychologiczne poza Agencją;
 • Na stronie intranetowej PAŻP jest na bieżąco aktualizowana Informacje w sprawie postępowania dot. koronawirusa COVID-19;
 • Na stronie intranetowej na bieżąco aktualizowana jest zakładka FAQ COVID-19: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA;
 • Prezes PAŻP Janusz Janiszewski podjął także decyzję o udostępnieniu na potrzeby zarządzania kryzysowego związanego z wirusem COVID-19 statku powietrznego (Turbolet L-410 tzw. “Papuga”), będącego w dyspozycji Agencji.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...