Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
List podpisali Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Artur Tomasik, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński oraz Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński. Inicjatywa utworzenia Centrum uzyskała patronat Ministra Transportu oraz wsparcie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Celem działania przyszłego Centrum będzie organizacja i koordynacja kształcenia kadry dla szeroko rozumianego sektora lotnictwa...
Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 28 września br. w gmachu Ministerstwa Transportu. Premier powołuje Prezesa PAŻP na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. nr 249, poz. 1829).
Celem spotkania było przekazanie informacji o możliwości redukcji opóźnień w ruchu lotniczym, generowanym przez Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod postępowania, procedur i narzędzi. Eksperci z Eurocontrol, Gregory De Clercq oraz Dave Hogg przedstawili w zarysie sposób funkcjonowania programów CDM (Collaborative Decision Making ) i DMEAN (Dynamic Management...
Uzyskanie takiego Certyfikatu poprzedzone było długim okresem przygotowań, w czasie którego opracowano i wdrożono szereg wymaganych standardów: obsługowych, jakości, standardów czystości, magazynowania, kontroli urządzeń i wyposażenia samolotów itp. W czasie poprzedzającym uzyskanie tego Certyfikatu, Agencja dysponowała również stosownymi zezwoleniami wydanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, jednak ten, obecnie uzyskany Certyfikat stawia nas – w obszarze objętym...
Komisja zakazała wykonywania przewozów w Unii Europejskiej dwóm kolejnym liniom lotniczym uznanym za niebezpieczne. Są to ukraińskie linie Ukrainian Mediterranean Airlines i irańskie linie Mahan-Air. „Po raz kolejny aktualizacja czarnej listy okazuje się aktywnym narzędziem, którym Komisja może w razie potrzeby posłużyć się w każdej chwili, nie czekając na wprowadzane co trzy miesiące zmiany” stwierdził...
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Szwecji, Włoch, Belgii, Turcji, Czech, Wielkiej Brytanii oraz Egiptu. Wśród delegacji polskiej oprócz pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej byli także m.in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Służb Ruchu Lotniczego SZ RP. Spotkanie otworzył Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pan Maciej Rodak. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in. bardzo istotną rolę...
Rozporządzenie ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dokumentów Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol dotyczących systemu opłat trasowych: > „Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności”, > „Zasady określania podstawy kosztowej opłat trasowych oraz sposób obliczania stawek jednostkowych”. Wymienione przepisy określają sposób ustalania opłat trasowych oraz sposób kalkulacji ich podstawy...
święto Lotnictwa jest obchodzone w lotnictwie wojskowym i cywilnym w rocznicę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w największej międzywojennej imprezie lotnictwa sportowego – Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych (Challenge International des Avions de Tourisme) w 1932 roku w Berlinie. Zawody obejmowały lot okrężny na trasie kilku tysięcy kilometrów i próby techniczne, w tym krótki start...
Rozumiem, iż podobne regulacje obowiązują w innych krajach Europy? Wyjątkiem jest jeszcze Hiszpania i Szwecja, z tym, że w tych krajach obie funkcje – zarządzanie lotniskami i ruchem lotniczym – choć znajdują się w jednym przedsiębiorstwie, są wewnętrznie rozdzielone. Nie ma mowy o crossubsydiowaniu. W Szwecji np. Thomas Allard, który jest odpowiednikiem prezesa PAŻP, nie...
ACI podała również, że na 1640 lotniskach krajowych i międzynarodowych w 178 krajach całego świata przeładowano w ubiegłym roku 85,6 mln ton towarów, co stanowi 3,6-procentowy wzrost w stosunku do 2005 roku

Szukaj...