Serwisy PANSA:

Informujemy o wprowadzeniu stref czasowo rezerwowanych (TRA) dla operacji BSP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wprowadzeniu pięciu stref TRA (czasowo rezerwowanych) dla operacji bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).

Strefy zostały wyznaczone w okolicy Warszawy i Katowic. Zwracamy uwagę, że przecinają one zarówno przestrzeń kontrolowaną, jak i niekontrolowaną. Apelujemy tym samym o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania i realizacji operacji lotniczych we wskazanym okresie i lokalizacji, a także o zapoznanie się ze szczegółową informacją zawartą w depeszach NOTAM opublikowanych w dniu 8 grudnia 2020 roku.

Dodatkowo informujemy, że serwis PAŻP airspace.pansa.pl, prezentujący bieżącą i planowaną sytuację w polskiej przestrzeni powietrznej (AUP/UUP), został rozbudowany o warstwę obejmującą operacje bezzałogowe: BVLOS i VLOS. Informacja o strefach została umieszczona także w systemie koordynacji operacji BSP PansaUTM.

Strefy TRA zostały wydzielone w trosce o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej. Ich wyznaczenie ma na celu dodatkowe zabezpieczenie realizacji lotów BSP pomiędzy placówkami medycznymi.

W związku z dynamicznym rozwojem branży BSP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwraca szczególną uwagę, aby każdorazowo uwzględniać planowaną aktywność bezzałogowych statków powietrznych już na etapie przygotowywania lotu i korzystać przy tym ze wszystkich dostępnych i obowiązujących źródeł celem pozyskania pełnej i najbardziej aktualnej informacji.

 

Strefa TRA o desygnatorze TR 319 rozpoczyna się w przestrzeni CTR EPKT i przebiega na południe aż do przestrzeni ATZ Gliwice. Okres aktywności: 19.12.2020r. – 31.12.2020r. Granice pionowe strefy to GND – 1800 ft AMSL.

Strefa TR 340 wyznaczona jest pomiędzy Otwockiem a Sobieniami. Trasa w znacznej części przebiega w odległości 8 km od Wisły. Okres aktywności: 14.12.2020r. – 23.12.2020r. Granice pionowe strefy to GND – 1100 ft AMSL. Ma długość około 22 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.

Strefa TR 338 przebiega od strefy EP P21 w kierunku warszawskiego punktu NOVEMBER, jeszcze przed Wisłą skręcając na północny wschód, mijając po lewej stronie punkt dolotowy PAPA do lotniska Babice oraz strefę EP TR25, zmieniając kierunek na północny aż do Pułtuska, przebiegając po granicy strefy „Kuligów”, gdzie odbywają się loty paralotni. Okres aktywności: 14.12.2020r. – 23.12.2020r. Granice pionowe strefy to GND – 1000 ft AMSL. Ma długość 57 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.

Strefa TR 339 – jej przebieg wyznaczony jest ze strefy EP P21 w kierunku wschodnim, przebiegając na północ od warszawskiego punktu OSCAR, przecinając Wisłę i następnie prowadząc w odległości ok. 3 km od koryta rzeki na południowy wschód aż do Otwocka. Okres aktywności: 14.12.2020r. – 23.12.2020r. Granice pionowe strefy to GND – 900 ft AMSL. Ma długość około 22 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.

Strefa TR 337 – jej przebieg został wytyczony ze strefy EP P21, następnie prowadząc na zachód od ATZ Babic, a stamtąd wzdłuż całej południowej granicy strefy EP R12 (Kampinoski Park Narodowy) aż do Sochaczewa. Strefa TR 337 pokrywa się z trasą dolotową do lotniska EPBC od punktu WAR, przez FOXTROT. Okres aktywności: 14.12.2020r. – 23.12.2020r. Granice pionowe strefy to GND – 1000 ft AMSL. Ma długość około 60 km, a jej szerokość to 500 m na całej długości.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...