Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Kolejny sukces zespołu projektowego iTEC – odbiór dokumentacji systemu P_21/iTEC

W poniedziałek, 19 grudnia br. zgodnie z harmonogramem określonym w Aneksie nr 3 do Umowy na dostawę systemu P_21/iTEC dla Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu – Zespół Projektowy iTEC Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokonał protokolarnego odbioru kompletu dokumentów Software Requirements Description (SRD), System Requirements Specification (SRS) i Technical and Configuration Requirements (TCR) pokrywających wszystkie wymagania sytemu niezbędne do przeprowadzenia testów SAT1, SAT1A oraz SAT2. To drugi najważniejszy a zarazem ostatni kamień milowy projektu iTEC w 2022 r. zakończony powodzeniem.

Realizacja drugiego kamienia milowego poprzedzona była mozolną weryfikacją wielu wymagań. Dla zobrazowania skali tego etapu w projekcie – dokumenty SRD, SRS i TCR to łącznie aż 30 tysięcy wymagań systemu opisanych na kilkunastu tysiącach stron! Ten ogromny sukces nie byłyby możliwy bez tytanicznej pracy całego Zespołu Projektowego. Przegląd dokumentacji i uzgodnienia trwały od 8 sierpnia br.

Zespół Projektowy iTEC nie spoczywa na laurach i rozpoczyna intensywne prace związane z opracowaniem procedury testowej (opracowanie usecase’ów zastosowania systemu). Paralelnie przygotowywane są elementy wyposażenia platformy technicznej i testowo-szkoleniowej w OKRL Poznań do przeprowadzenia integracji systemu. Jednocześnie mając na uwadze dotychczas zdobytą wiedzę w projekcie oraz plan Kooperacji iTEC w zakresie strategii rozwoju systemu przygotowywana jest decyzja i ramy czasowe uruchomienia systemu iTEC w warszawskim ośrodku po 2026 roku.

Celem podpisanego 16 grudnia br. ww. Aneksu nr 3 było uszczegółowienie zakresu dokumentacji projektowej będącej podstawą przygotowania testów akceptacyjnych systemu. Aneks niezbędny do zakończenia procesu negocjowano od 10 listopada br. Pierwszy z tegorocznych, krok milowy w projekcie został zrealizowany w czerwcu br. i polegał na dostawie kolejnej wersji systemu P_21/iTEC (SWB4), którą zakończono LabCheckami, czyli warsztatami, w trakcie których zaprezentowane zostały zmiany i dodane funkcjonalności najnowszej wersji rozwojowej systemu.

System iTEC będzie najnowocześniejszym systemem ATM, który wprowadzi szereg funkcjonalności wypełniających założenia SES, takich jak 4DTrajectory, Trajectory Based Operation, Flight Object i Interoperability. Projekt znajduje się obecnie w połowie etapu wdrożenia systemu zgodnego ze standardem SES dla ośrodka zapasowego w OKRL Poznań. Wdrożenie systemu iTEC do pracy operacyjnej w nowym ośrodku w rejonie warszawskim będzie realizowane w II etapie projektu.

 

Działanie to jest etapem projektu iTEC Test, Validation an Planning (iTEC-TVP) realizowanego w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility).
PAŻP uczestniczy w pozyskiwaniu środków CEF na przedsięwzięcia techniczno-operacyjne wpisujące się w cele programu SESAR od 2014 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...