O polskich sukcesach dronowych na konferencji Amsterdam Drone Week

O polskich sukcesach dronowych na konferencji Amsterdam Drone Week

System PansaUTM jest podstawą rozwoju koncepcji U-space w Polsce. Demonstracja i certyfikacja usług U-space pozwoli na rozpoczęcie procesu wprowadzania mobilności miejskiej do przestrzeni powietrznej i jej integracji z lotnictwem załogowym – zapowiedział ekspert PAŻP Mateusz Kotliński podczas konferencji Amsterdam Drone Week. Polskie rozwiązania dla rynku usług bezzałogowych stały się obowiązkowym punktem w programach światowych wydarzeń dronowych.

W czwartek zakończył się Amsterdam Drone Week – międzynarodowa konferencja poświęcona bezzałogowym statkom powietrznym i najnowszym rozwiązaniom z zakresu bezpieczeństwa i integracji dronów z lotnictwem załogowym.

Podczas trzydniowego wydarzenia przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prezentowali nowe funkcjonalności systemu PansaUTM i opowiadali o podejmowanych wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Urzędem Lotnictwa Cywilnego działaniach, dzięki którym Polska jest dziś europejskim liderem w obszarze dronów i gotowości U-Space.

Mateusz Kotliński, kierownik programu U-space w PAŻP, w prezentacji dla międzynarodowych ekspertów z branży dronowej przybliżył kwestie dotyczące bezpieczeństwa i integracji lotnictwa załogowego z bezzałogowym w Polsce. Odpowiadał też na pytania dotyczące polskich doświadczeń w funkcjonowaniu pierwszego w Europie i wdrożonego operacyjnie systemu do koordynacji lotów BSP. Zaznaczył, że rosnąca liczba lotów dronów, rejestrowana w systemie PansaUTM, pokazuje apetyt branży na bardziej skomplikowane usługi dla lotnictwa bezzałogowego.

W sesji poświęconej Centralnoeuropejskiemu Demonstratorowi Dronów (CEDD) ekspert PAŻP podkreślił olbrzymie znaczenie PansaUTM dla wdrażania koncepcji U-space w Polsce wskazując zarazem na wyzwania, z jakimi przyjdzie się jeszcze zmierzyć przed ukończeniem tego procesu. Kotliński opowiedział też o innych projektach z udziałem PAŻP w zakresie rozwoju innowacji i lotnictwa bezzałogowego, jak Usługi Cyfrowe dla BSP w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”.

Podczas panelu omówiono również osiągnięcia i aktywności realizowane przez CEDD w minionym roku. Oprócz delegata PAŻP, w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele pozostałych instytucji zrzeszonych w CEDD: pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP Małgorzata Darowska, główny specjalista w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Dorota Jaworska, dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych Instytutu Lotnictwa Mikołaj Jarkowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Jacek Woźnikowski oraz kierownik Działu Bezpieczeństwa i Monitoringu w Porcie Gdynia Michał Świeczkowski.

Fundamentem PansaUTM jest zapewnienie dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji pomiędzy operatorami dronów a służbami ruchu lotniczego. Taka funkcjonalność systemu UTM to warunek konieczny dla umożliwienia realizacji operacji BSP w dużych miastach, w których znajdują się lotniska komunikacyjne i strefy kontrolowane lotnisk – CTR. Tylko w ten sposób można zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wspólnym operacjom bezzałogowym i załogowym – mówił Mateusz Kotliński.

Dzięki wdrażanym w błyskawicznym tempie fundamentalnym usługom U-space będzie mógł się też rozpocząć kolejny etap integracji dronów z lotnictwem załogowym. Rozwój technologii podnoszących poziom świadomości operacyjnej kontrolerów ruchu lotniczego i operatorów dronów, gwarantujących zarazem najwyższy stopień bezpieczeństwa operacji lotniczych, pozwoli na stworzenie w Polsce i w Europie środowiska bardziej skomplikowanych usług dronowych. Wśród nich znajdzie się mobilność miejska – Urban Air Mobility.

Kotliński podkreślił ponadto istotę inicjatywy CEDD dla dalszego rozwoju środowiska U-space i koncepcji wprowadzenia mobilności miejskiej do przestrzeni powietrznej.  CEDD udostępnia odpowiednio przygotowaną przestrzeń do prowadzenia testów, demonstracji i procesów standaryzacji niezbędnych usług, które mają umożliwić śledzenie ruchu dronów i wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Dzięki inicjatywie CEDD, w środowisku testowym mogą być opracowywane drony potrafiące wykonywać najbardziej skomplikowane operacje i świadczyć usługi, które dziś są zarezerwowane dla lotnictwa załogowego lub transportu kołowego.