Ogłoszenie o sprzedaży kontenera zlokalizowanego przy ul. Wieżowej w Warszawie

Ogłoszenie o sprzedaży kontenera zlokalizowanego przy ul. Wieżowej w Warszawie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że sprzedaje kontener metalowy magazynowy. Oferty należy składać do dnia 14.05.2021r do godziny 15:00 w budynku PAŻP przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie.

Wszystkie informacje odnośnie zasad składania ofert oraz szczegółowe informacje odnośnie sprzedawanego kontenera zostały umieszczone na stronie BIP.PANSA.PL.