Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP wzięła udział w konferencji „Lotnictwo, a Ochrona Klimatu Globalnego”Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek wziął udział w panelu pt.: „Jak instytucje unijne oraz kraje członkowskie przeciwdziałają negatywnym wpływom zmian klimatu?”. Zarówno w przedstawionej prezentacji pt.: „Zarządzanie ruchem lotniczym, a ochrona klimatu globalnego”, jak i późniejszej dyskusji, Prezes PAŻP zwracał uwagę na działania podejmowane przez Agencję mające na celu redukcję wydzielania CO2 przez samoloty. Prezes PAŻP podkreślił, iż w obliczu stale wzrastającego ruchu lotniczego nad Polską, konieczne jest zaangażowanie i wspólne działanie wszystkich podmiotów, zarówno lokalnych, jak i globalnych. Działania PAŻP, które mają wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to:– „prostowanie” dróg lotniczych – optymalizacja torów lotów w FIR Warszawa,

– CDA (Continuous Descent Approach) – tworzenie nowych profili podejścia do lądowania,

– a także inne inicjatywy prowadzone w PAŻP, takie jak: CDM (Collaborative Decision Making); ASM-GCS; P-RNAV; budowa nowych urządzeń radionawigacyjnych, radiolokacyjnych oraz radiokomunikacyjnych; System Zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...