Serwisy PANSA:

PAŻP z certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała dnia 10 czerwca 2020 r. certyfikat nr PL-01.2020 instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP) w zakresie służby kontroli ruchu lotniczego (ATC) i służby informacji lotniczej (FIS), funkcji zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM) oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego (ATFM), zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/373. Wydany, co jest warte podkreślenia, certyfikat na czas nieokreślony zacznie obowiązywać od 16 czerwca 2020 r. W siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z rąk Prezesa ULC – Piotra Samsona, certyfikat odebrał Janusz Janiszewski p.o. prezesa PAŻP.

Decyzja została wydana po rozpatrzeniu wniosku PAŻP złożonego w dniu 6 maja 2020 r. o przedłużenie ważności Certyfikatu Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej nr PL-02/2011 w zakresie zapewniania służby żeglugi powietrznej i o połączenie go z certyfikatem PL-02/2019 w zakresie zapewniania funkcji ATFM i ASM. Proces certyfikacji, po pomyślnej weryfikacji spełnienia wszelkich wymogów dotyczących zapewnienia funkcji ASM i ATFM, zakończył się podpisaniem protokołu zakończenia procesu certyfikacji w dniu 9 czerwca 2020 r. Proces certyfikacji obejmował sprawdzenie zgodności Organizacji z wymogami Rozporządzenia UE 2017/373 oraz przepisów krajowych. Przygotowanie PAŻP do spełnienia wymagań trwało ostatnie dwa lata. W pracach udział brały wszystkie komórki Agencji.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...