Serwisy PANSA:

Podsumowanie ruchu lotniczego w I półroczu 2021 r.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu do 2019 oraz 2020 r. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne oraz Eurocontrol. Zebrane dane pokazują, że ruch lotniczy cofnął się do poziomów sprzed kilku lat.

Zaznaczamy, że prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR bez uwzględnienia ruchu OAT i General Aviation.

W pierwszym półroczu 2021 r. w FIR Warszawa obsłużyliśmy łącznie 150 020 operacji IFR. Dla porównania w takim samym okresie w 2020 r. PAŻP obsłużyła 199 284 operacji, a w rekordowym 2019 r. aż 422 437. Tegoroczny wynik, to o 26 proc. operacji mniej niż w 2020 r. i aż o 64 proc. mniej niż w 2019 r. Miesiącem z największym ruchem lotniczym w pierwszej połowie 2021 r. był czerwiec – 39 020 operacji, zaś najgorszym luty, w którym zanotowano 17 109 operacji.

W przypadku krajowych lotnisk największe spadki (vs. 2019) zanotowano w Krakowie (-72 proc.), Rzeszowie (-72 proc.), Modlinie (-71 proc.), Bydgoszczy (-71 proc.) oraz Lublinie (-70 proc.). Najmniejsze straty w ruchu lotniczym (vs. 2019) odnotowano w Łodzi (-30 proc.), Zielonej Górze (-42 proc.) oraz Olsztynie-Szymanach (-51 proc.). Całkowita liczba operacji na polskich lotniskach zanotowała spadek o 66 proc. vs. 2019 r. i 26 proc. vs. 2020 r. osiągając poziom 70,9 tys. operacji.

Poniżej ruch na lotniskach od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. (lista według liczby operacji):

Lotnisko Suma Suma Suma % zmiana 2021 vs 2019 % zmiana 2021 vs 2020
I – VI 2019 I- VI 2020 I – VI 2021
Warszawa – EPWA 93 311 42 138 30 088 -68% -29%
Kraków – EPKK 29 581 13 917 8 176 -72% -41%
Gdańsk – EPGD 21 224 9 900 9 043 -57% -9%
Katowice – EPKT 16 475 7 586 6 579 -60% -13%
Wrocław – EPWR 15 069 6 416 5 147 -66% -20%
Poznań – EPPO 10 658 5 095 3 613 -66% -29%
Modlin – EPMO 10 132 3 958 2 935 -71% -26%
Rzeszów – EPRZ 4 231 1 795 1 186 -72% -34%
Łódź – EPLL 1 867 1 118 1 309 -30% 17%
Szczecin – EPSC 2 784 1 515 1 137 -59% -25%
Bydgoszcz – EPBY 2 062 1 110 593 -71% -47%
Lublin – EPLB 1 546 735 469 -70% -36%
Zielona Góra – EPZG 471 386 273 -42% -29%
Olsztyn-Szymany – EPSY 911 537 443 -51% -18%
Radom – EPRA 203 0 0 -100% 0%
RAZEM 210 525 96 206 70 991 -66% -26%
FIR EPWW 422 437 199 824 150 020 -64% -25%

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.:

  • 70 991 (210 525 w 2019 r.) spadek o 66 proc. / 70 991 (96206 w 2020 r.) spadek o 26 proc.

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.:

  • 150 020 (422 437 w 2019 r.) spadek o 64 proc. / 150 020 (199 824 w 2020 r.) spadek o 25 proc.

Jak wyglądał ruch lotniczy w Europie?

Sytuacja w Europie w pierwszym półroczu 2021 r. vs. 2019 r.:

  • Loty w sieci Network Managera: 2 003 294, co stanowi spadek o 61 proc. (3 143 169 lotów mniej)

Grafiki do pobrania w wersji polskiej oraz angielskiej:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...