Serwisy PANSA:

Polska liderem w wykorzystaniu środków CEF na transport

O dotychczasowych efektach CEF, dalszych działaniach, rozmawiali w Warszawie przedstawiciel rządu, Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE oraz beneficjentów i partnerów społecznych. Konferencję otworzył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński i komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc. O rezultatach instrumentu opowiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik. Komisarz spotkała się też z wicepremierem Mateuszem Morawieckim.CEF wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków. Funduszami na transport zarządza Ministerstwo Rozwoju.– Cieszę się, że Unia Europejska odgrywa tak istotną rolę w rozwoju infrastruktury w Polsce. W oparciu o ten rozwój będziemy mogli sprostać wyzwaniom transportowym i inwestycyjnym w przyszłości” – mówiła komisarz Violeta Bulc.RezultatyDotychczas odbyły się 4 konkursy (CEF Transport 2014, 2015, 2016 i CEF Synergy 2016). W sumie 44 przedsięwzięcia otrzymały 18 mld zł. Ich wartość to niemal 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu CEF Transport 2016, polska koperta narodowa została zakontraktowana w całości. Polska otrzymała też część środków, których nie były w stanie wykorzystać inne kraje.Fundusze CEF zostały przeznaczone na realizację inwestycji w sektorze kolejowym, drogowym, morskim, lotniczym, intermodalnym, transportu miejskiego oraz na budowę infrastruktury paliw alternatywnych. Tym samym, jesteśmy liderem w wykorzystywaniu środków CEF w całej Europie – Polsce przyznano 17% środków z CEF Transport 2014-2020, którego budżet dla całej UE to 24,1 mld euro.Największym beneficjentem CEF w Polsce oraz w Unii Europejskiej są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które realizują 23 projekty (w tym 20 modernizujących linie kolejowe) o wartości ok. 18,9 mld zł i wsparciu z CEF ok. 15 mld zł. Wśród rodzimych beneficjentów znajdują się m.in. GDDKiA, ZMP Gdańsk S.A., ZMPSiŚ S.A., PAŻP, PKP CARGO S.A., Grupa LOTOS S.A.Dzięki realizacji projektów CEF:• zmodernizowanych zostanie ponad 990 km linii kolejowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), np. linie E20, E30, E59, E75;

• ponad 1200 km linii kolejowych zostanie wyposażonych w system ERTMS (linie kolejowe E 20, E 59, E30, E75), a na ponad 1100 km dróg w system ITS (m.in. część autostrad A1, A2, A4; dróg ekspresowych S1, S6, S7, S8);

• powstanie 107 km nowych dróg ekspresowych (S61 odc. Szczuczyn – Budzisko);

• rozbudowane zostaną porty morskie wraz z infrastrukturą dostępową (drogi i linie kolejowe) – porty w Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku;

• wdrożony zostanie nowoczesny systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR).


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...