Serwisy PANSA:

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Akademią Sztuki Wojennej

Wspólne badania naukowe, współpraca zespołów projektowych, prowadzenie szkoleń oraz organizacja praktyk studenckich – to podstawowe cele porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Porozumienie zostało podpisane 19 czerwca 2020 r. w murach ASzWoj przez rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza oraz p.o. prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele PAŻP – Dyrektor Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej Klaudiusz Kott, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Piotr Maziarz, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Bezpieczeństwa ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Piotr Czech, Kierownik Działu Monitoringu i Przeglądów Bezpieczeństwa Mariusz Krzyżanowski oraz władze Akademii – dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec oraz dyrektor Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym WZiD ASzWoj dr hab. Telesfor Marek Markiewicz.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, naukowych i dydaktycznych bazując na wieloletnim doświadczeniu obu instytucji. – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Akademia Sztuki Wojennej mają wspólne cele a to porozumienie pomoże je zrealizować. Wierzę, że podjęta dziś współpraca pozwoli wypracować innowacyjne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa, jakości i zarządzania ruchem lotniczym – podkreślił generał Parafianowicz. Prezes Janusz Janiszewski wskazał na bardzo duży potencjał obydwu instytucji i możliwości transmisji wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami PAŻP i Akademii. Ponadto podkreślił również, iż „obecnie w lotnictwie potrzebna jest wykształcona kadra zarządzająca, a Akademia Sztuki Wojennej jest bez wątpienia kuźnią dobrze pogotowanych merytoryczni kadr.”

Zawarta umowa dotyczy także tworzenia wspólnych analiz naukowych, publikowania artykułów w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych, organizowania konferencji oraz wymiany doświadczeń związanych z pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, infrastrukturę i kształcenie. Pierwszym etapem realizacji umowy będzie przeprowadzenie przez zespół naukowo-badawczy z Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym zewnętrznego przeglądu kultury bezpieczeństwa w PAŻP. Jego efektem będzie opracowanie raportu na potrzeby doskonalenia kultury bezpieczeństwa w tej instytucji.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...