Serwisy PANSA:

Przyszły system zarządzania ruchem lotniczym w PAŻP. Intensywna jesień w projekcie iTEC

Warsztaty z ekspertami hiszpańskiej firmy technologicznej – Indra, wizja lokalna w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu oraz przygotowania do uruchomienia nowej wersji rozwojowej systemu – ostatnie tygodnie były szczególnie intensywne dla zespołu odpowiedzialnego za stworzenie nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wykorzystujący najnowocześniejsze cyfrowe technologie system P_21/iTEC za kilka lat przyniesie nową jakość w pracy polskich kontrolerów ruchu lotniczego.

System P_21/iTEC to przyszłość kontroli ruchu lotniczego w Polsce opracowywana wspólnie przez PAŻP i jedną z wiodących światowych firm technologicznych – Indra. P_21/iTEC jest platformą łączącą najnowocześniejsze rozwiązania branży ATM opracowywane w ramach europejskiej kooperacji iTEC ze stabilną bazą zaczerpniętą z aktualnie używanego w Agencji systemu PEGASUS_21. P_21/iTEC będzie całkowicie cyfrowym systemem nowej generacji dostosowanym do wyzwań i możliwości XXI wieku, technologicznie opartym o rozwiązania wirtualne i chmurowe.

Pandemia COVID-19 stała się poważnym wyzwaniem wobec międzynarodowych projektów PAŻP, w tym dla prac nad nowym systemem ATM. Tegoroczna jesień była jednak czasem, w którym zespół projektowy systemu P_21/iTEC zdołał zarówno zintensyfikować prace, jak też zaprezentować postępy osiągnięte przez ostatnie miesiące w ramach projektu.

Trzykrotnie w październiku i listopadzie br. siedzibę PAŻP odwiedzały grupy eksperckie i techniczne z firmy Indra. Polscy i hiszpańscy specjaliści wspólnie uczestniczyli w dwutygodniowych tzw. warsztatach familiaryzacyjnych służących testowaniu obecnej funkcjonalności i wprowadzaniu ulepszeń do rozwijanego systemu. Pierwsze warsztaty dotyczyły funkcjonowania systemu w dolnych częściach obszarowej przestrzeni powietrznej, drugie zaś skupione były na narzędziach służących wykrywaniu i rozwiązywaniu konfliktów w powietrzu.

W Agencji przeprowadzone zostały ponadto warsztaty przygotowawcze PREP FAM6 SNS WS#2 dotyczące nowej wersji rozwijanego systemu oznaczonej jako SWB3/PV3, której uruchomienie planowane jest w najbliższym czasie. Przygotowania te są potwierdzeniem skali postępów osiągniętych w pracach nad P_21/iTEC, które zostaną następnie zaimplementowane w jego kolejnej wersji.

Wszystkie te działania umacniają pozycję PAŻP w europejskiej kooperacji iTEC, w ramach której instytucje żeglugi powietrznej z różnych państw koordynują prace nad nowymi systemami ATM i wymieniają się swoimi doświadczeniami. PAŻP jest przy tym pierwszym z partnerów kooperacji, który posiada własną platformę walidacyjno-testową iTEC V3. Dzięki temu jego know-how zapewnia istotny wkład w rozwój systemu także w innych europejskich państwach.

Aktywności PAŻP w ramach projektu iTEC prowadzone były jesienią br. również w Poznaniu. 12 października udało się przeprowadzić długo odkładaną z powodów pandemii wizję lokalną zespołu projektowego w nowopowstałym OKRL Poznań. Ośrodek ten będzie pierwszą lokalizacją w Polsce, w której system P_21/iTEC zostanie wdrożony do użytku operacyjnego, co poprzedzi uruchamianie nowego systemu ATM. Docelowo, po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków, OKRL Poznań będzie pełnił rolę ośrodka zapasowego dla kontroli ruchu lotniczego prowadzonej na planowanym kampusie Reguły pod Warszawą, a także rolę ośrodka szkoleniowego dla kontrolerów i personelu technicznego.

Ostatnie dni października były wreszcie długo oczekiwaną okazją do zaprezentowania efektów prac zespołu projektowego na arenie międzynarodowej. Podczas World ATM Congress w Madrycie w dniach 26-28 października przedstawiciele PAŻP po raz pierwszy po długiej przerwie mieli okazję zaprezentować postępy osiągnięte w ramach projektu iTEC swoim europejskim partnerom, była to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Trzydniowy kongres umożliwił także bezpośrednie, merytoryczne spotkania specjalistów z instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w innych krajach (ANSP), które od wielu miesięcy były niemal niemożliwe.

Prace nad systemem P_21/iTEC będą równie intensywnie prowadzone w kolejnych miesiącach. Zakończenie wdrażania pierwszej części projektu – nowego systemu ATM w OKRL Poznań, planowane jest na 2024 rok, zaś jego docelowe wdrożenie w planowanym nowym ośrodku kontroli ruchu lotniczego w Regułach pod Warszawą ma mieć miejsce w 2027 roku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...