Serwisy PANSA:

Szkolenia PLX i ADQ dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej

Ponadto, w dniach 28-30 października br. realizowane jest 3-dniowe szkolenie odświeżające z zagadnień związanych z AIS/AIM oraz ADQ (Aeronautical Data Quality) a na 9-13 grudnia br. przyjmowane są zapisy na 5-dniowe szkolenie wprowadzające ADQ zgodnie z wymogiem nałożonym na dostawców danych Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 73/2010.Wskazane rozporządzenie ustanawia wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych w zakresie dokładności, rozdzielczości i spójności, których przestrzeganie pozostaje wspólnym zadaniem służby informacji lotniczej oraz dostawców danych. Wydawane przez PAŻP certyfikaty ukończenia szkolenia są uznawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i potwierdzają spełnienie przez dostawców danych obowiązku przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie dostarczania danych.Szkolenia PLX i ADQ są częścią rozwijanego programu szkoleń komercyjnych PAŻP. Zapisy prowadzone są przez Dział Rozwoju Biznesu pod adresem e-mail: business@pansa.pl.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...