Serwisy PANSA:
1 września swoje święto obchodzą informatorzy Służby Informacji Powietrznej (FIS). To oni każdego dnia utrzymują łączność ze wszystkimi pilotami w przestrzeni niekontrolowanej, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo i rozwój lotnictwa w Polsce. Służba Informacji Powietrznej (FIS) jest jedną ze służb ​zapewnianych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Większość osób latających prywatnie lub na mniejszych wysokościach...
Prezentujemy tygodniowe podsumowanie dotyczący zmian w ruchu lotniczym nad terytorium RP. W ciągu ostatniego tygodnia (15-22 marca) obowiązywania czasowego wstrzymania międzynarodowych i krajowych połączeń lotniczych do i z terytorium RP, odnotowujemy spore spadki ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej jak i na polskich lotniskach w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych. Poniżej liczba wszystkich operacji...
Liczba operacji lotniczych obsłużonych przez Służbę Informacji Powietrznej (FIS) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w roku 2019 przekroczyła 260 000. W parze z rosnącym natężeniem ogólnego ruchu lotniczego idzie też coraz większa ilość korespondencji radiowej, uniemożliwiającej efektywne zapewnianie służby FIS i powodującej konieczność przeprowadzenia zmian w strukturach przestrzeni powietrznej niekontrolowanej. Wdrożenie pierwszej modernizacji, polegającej na podziale...

Szukaj...